Toxoplazmóza a tehotenstvo

 • Toxoplazmóza je parazitárne ochorenie človeka a zvierat, ktoré spôsobuje jednobunkový prvok Toxoplasma gondii. 
 • Inkubačná doba je 1 - 3 týždne. Infekcia sa šíri z buniek sliznice črevného traktu krvnou a lymfatickou cestou.

Prejavy a priebeh toxoplazmózy

Infekcia prebieha u 95% nakazených skryto (latentne), bez príznakov alebo len s miernymi príznakmi chrípkového charakteru: 

 • únava, 
 • malátnosť, 
 • horúčka, 
 • bolesti hlavy a svalov, 
 • zdurenia lymfatických uzlín, hlavne šijové a pod dolnou čeľusťou, 
 • poruchy zraku - rozmazané videnie.

Prvok napadá všetky bunky v tele okrem červených krviniek. Predovšetkým napadá bunky nervovej sústavy a oka. Táto fáza primoinfekcie (po preniknutí infekcie do organizmu) prechádza do latentnej formy, ktorá v tele pretrváva niekoľko mesiacov aj celý život. K reaktivácii infekcie môže dôjsť pri oslabení imunitného systému, napr. liečbou cytostatikami, po transplantácii, pri HIV pozitivite.

Pri reaktivácii infekcie, najmä u oslabených jedincov, dochádza najčastejšie k mozgovej forme infekcie, sprevádzanej degeneráciou mozgových buniek, kŕčmi, poruchami vedomia, poruchami motoriky až ochrnutím alebo k očnej forme s ťažkými zápalmi sietnice.

Ďalšími prejavmi sú ťažké zápaly pľúc a zápaly srdcového svalu.

Neliečená alebo neskoro liečená primoinfekcie, či reaktivácie infekcie u imunitne oslabených jedincov je smrteľná.

Toxoplazmóza v tehotenstve

Infekcia je tiež veľmi nebezpečná pre tehotné ženy v 1. trimestri a 2. trimestri tehotenstva, to znamená do ukončeného 27. týždňakedy môže spôsobiť potrat alebo odumretie plodu s následným pôrodom mŕtveho plodu alebo vrodenú toxoplazmózu plodu, čo zahŕňa celú škálu možných prejavov ochorenia:

 • hydrocefalus (zmnoženie mozgovomiechového moku v mozgových komorách s abnormálnym rastom hlavičky),
 • kalcifikácie v mozgovom tkanive,
 • ťažké zápaly sietnice,
 • deti môžu byť ohrozené slepotou,  hluchotou, vrodenými vývojovými chybami, psychomotorickým zaostávaním, epilepsiou.

Vrodená (kongenitálna) toxoplazmóza je spôsobená prenosom prvoka z krvi matky na plod v prípade akútnej primoinfekcie ženy počas 1. a 2 trimestri tehotenstva.

U žien s prekonanou toxoplazmózou pred tehotenstvom a u žien akútne infikovaných v 3. trimestri, tj. po 28. týždni tehotenstva k prenosu na plod nedochádza.

Poškodenie plodu závisí na štádiu tehotenstva v čase primoinfekcie matky. Najhoršie poškodenie plodu hrozí v 1. trimestri do 13. týždňa tehotenstva.

Je vhodné vykonávať sérologické testy na toxoplazmózu 1x v priebehu tehotenstva. U plodu je diagnostika možná odberom vody plodovej pri amniocentéze alebo odberom fetálnej krvi.

Ako môže dôjsť k nákaze?

Človek sa nakazí najčastejšie perorálne (vstupnou cestou infekcie sú ústa) a to požitím vysporulovaných oocýst z trusu mačiek alebo tkanivových cýst z mäsa infikovaných zvierat.

Mačka je definitívny hostiteľ tohto prvoka, v jej tele sa prvok rozmnožuje. Mačka sa infikuje pojedaním surového mäsa uhynutých myší a vtákov. K nákaze potom môže dôjsť priamym kontaktom pri práci so zeminou, hre na detskom pieskovisku, pri čistení mačacích záchodov.

Nákaza hrozí aj pri konzumácii surovej neumývané zeleniny a ovocia, surového alebo nedostatočne tepelne upraveného mäsa hlavne baranieho, králičieho, bravčového.

Ako je možné nákaze toxoplazmózou predísť?

 1. Je nutné dbať na starostlivé umývanie ovocia a zeleniny, aj z vlastnej záhradky. 
 2. Jedlo, ktoré sa chystáme konzumovať, chránime pred muchami, švábmi a ďalším hmyzom. 
 3. Mäso dostatočne tepelne upravovať (pri teplotách vyšších ako 70°C). 
 4. Konzumovať len pasterizované a zvarené mlieko, vajcia dostatočne uvarené. 
 5. Umývať si ruky po práci na záhrade, po manipulácii so surovým mäsom, po kontakte s mačacími exkrementami. 
 6. Pri čistení mačacích záchodov používať ochranné rukavice, záchody umývať horúcou vodou a dezinfikovať.

Liečba toxoplazmózy:

Toxoplazmóza u netehotných zdravých jedincov nevyžaduje zvyčajne žiadnu liečbu.

K liečbe oslabených jedincov s akútnou primoinfekciou alebo reaktiváciou sa používa najčastejšie kombinácia pyrimetamín a sulfadiazín.

U tehotnej ženy je nutný vždy multidisciplinárny prístup a odovzdanie do liečby na Infekčné kliniku.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x