Očkovanie proti rotavírusovým infekciám

Rotavírusy spôsobujú až 40% všetkých prípadov detských hnačkových ochorení spôsobujúcich vysoký stupeň dehydratácie. Aké očkovanie by ste mali zvoliť?

Všeobecne o rotavírusoch

 • tzv. rotavírusová gastroenteritída, je jednou z najčastejších príčin hospitalizácie u malých detí

 • inkubačná doba je 1-3 dni

Medzi prejavy akútnej gastroenteritídy patrí:

 • najskôr vysoká horúčka a zvracanie

 • po 1-3 dňoch sa pridá hnačka

 • dieťa sa trasie, má úporné bolesti bruška, stáva sa malátnym a v tomto štádiu je veľké nebezpečenstvo dehydratácie , ktorá vyžaduje hospitalizáciu. Až 40% všetkých prípadov detských hnačkových ochoreniach má na svedomí rotavírus.

Kto je ohrozený

 • najohrozenejšou skupinou sú malé deti (od 6 mesiacov do 5 rokov, pričom sa takmer každé dieťa stretne s týmto vírusom) a veľmi starí ľudia. U ľudí, ktorí do tejto vekovej kategórie nespadajú, sa väčšinou ani žiadny príznak rotavírusovej infekcie neobjaví.

 • najhorší priebeh má vždy prvé stretnutie s rotavírusom. Telo je schopné si vytvoriť protilátky a ďalšiu rotavírusovú infekciu už väčšinou znáša lepšie.

Ako sa toto ochorenie prenáša?

Rotavírusy sa prenášajú veľmi ľahko. Nemusí ani dôjsť ku kontaktu s chorým, vírus vydrží niekoľko dní aj na predmetoch (napr. hračkách) a je odolný voči väčšine bežných dezinfekčných prostriedkov. Ak sa dieťa takéhoto predmetu dotkne a následne si oblizne ruku, je veľká šanca, že rotavírusovú infekciu dostane. Táto nákaza sa preto môže veľmi dobre šíriť v dojčenských ústavoch, nemocniciach a jasliach, a všade tam, kde je veľká koncentrácia detí.

 

Vakcíny

Proti rotavírusom existuje očkovanie, v niektorých európskych krajinách je toto očkovanie súčasťou bežného očkovacieho kalendára.

Registrované sú dve vakcíny:

 • Rotarix  
 • RotaTeq   

V súčasnosti sú v lekárňach obe vakcíny dostupné.

Očkovacia schéma

Pre obe vakcíny platí:

 • užívajú sa u detí od 6 týždňov veku

 • sú vo forme perorálneho roztoku (takže nejde o injekcie)

 • obsahujú živé oslabené vírusy (podobne ako napr. očkovanie proti ovčím kiahňam)

Vakcínou Rotarix sa očkuje dvoma dávkami s intervalom medzi nimi najmenej 4 týždne. Očkovanie musí byť dokončené do 24. týždňa, odporúča sa však stihnúť druhú dávku do 16. týždňa veku dieťatka.

Pri použití vakcíny RotaTeq je potrebné podať tri dávky v mesačných intervaloch. Očkovacia schéma musí byť ukončená najneskôr do veku 26. týždňa, ale opäť sa odporúča, aby sa stihlo už skôr (20.-22. týždeň).

V akom prípade očkovanie odložiť?

Očkovanie sa musí odložiť, ak prebieha akútne horúčkovité ochorenie alebo akútna hnačka či zvracanie. Veľká pozornosť musí byť rovnako venovaná deťom s oslabenou imunitou a očkovať sa samozrejme nesmie v prípade alergie na niektorú zložku vakcíny.

Na čo dať pozor?

Pozor!

Očkované deti môžu životaschopný vírus vylučovať v stolici asi týždeň po podaní vakcíny. Najväčšie množstvo vírusu sa vylučuje po prvej dávke.  Preto je nutné dodržiavať zvýšenú hygienu pri manipuláciu s exkrementmi dieťaťa, najmä, ak je v rodine niekto s oslabeným imunitným systémom.

Aké môžu byť nežiaduce účinky očkovania?

Medzi nežiaduce účinky po podaní týchto vakcín patrí hnačka, zvracanie, nechutenstvo a podráždenosť. Ak nežiaduce účinky samé neodznejú alebo sa dokonca zhoršia, je nutné navštíviť pediatra.

Vakcíny sú určené výhradne pre deti, takže vplyv na tehotenstvo alebo dojčenie nebol sledovaný.