Ako naučiť dieťa R?

 • Ako pomôcť deťom s výslovnosťou R? 
 • Vyskúšajte súbor pred rečových cvičení a hier, ktoré vám tento proces spríjemnia. 
 • Akým chybám by ste mali takisto vyhnúť?

Hlavne neporovnávajte

Deti by sme od najútlejšieho veku mali v komunikácii podporovať, chváliť a motivovať ich k rozvíjaniu komunikácie a nie ich nútiť k najlepším výkonom a drilovať výslovnosť jednotlivých hlások, pretože dieťa od susedov či kamarátky to už všetko vie a je tak lepšie, než to naše. 

Predrečové cvičenia pre rozvoj obratnosti hovoridiel 

Tieto cvičenia sú založené na princípe napodobňovania. Základným pravidlom úspechu je hra, ktorá má dieťa baviť. Precvičujeme najmä jazyk, pery a tzv. velofaryngeálny uzáver (oddeľuje dutinu ústnu od nosnej). Cviky môžu slúžiť ako prevencia chybného vývinu reči už v útlom veku. Pri cielenom nácviku jednotlivých hlások by sme mali začať už v predškolskom veku.

Jazyk

 • vyplazovaním jazyka do diaľky a do výšky (otočiť špičku hore a dočiahnuť si na nos),

 • kmitať jazykom z boku do boku,

 • ťukať jazykom na každý zub,

 • maľovať jazykom na horné podnebie ako štetcom spredu dozadu a späť,

 • olízať hornú a dolnú peru.

Pery

 • špúlenie, úsmev,

 • brnkanie prstom o pery,

 • vibrácia pier (fŕkanie).

Velofaryngeálny uzáver

 • kloktanie,
 • pitie cez slamku.

Ako na to?

Všetky tieto cvičenia vykonávame formou hier. Môžeme sa hrať na opičku pred zrkadlom a predvádzať sa. Využiť možno tiež potraviny, s ktorými môžeme cvičiť olizovanie marmelády, šľahačky, držanie lentilky jazykom na hornom podnebí, kým sa nerozpustí, húpanie lentilky na jazyku hore a dole a podobne.

Pred nácvikom každej hlásky je potrebné precvičovať hovoridlá, ktoré sú do jej tvorenia zapojené.

Najčastejšie rodičia prichádzajú za logopédom s deťmi, ktoré nevedia vyslovovať hlásku R. Nižšie sú uvedené cvičenia a postupy, ako k jej správnej výslovnosti dôjsť. Pred tým je tu ale ešte pár zásad, ako pri nácviku postupovať a čoho sa vyvarovať:   

 • Cvičte radšej častejšie, ale kratší čas. Päť až desať minút viackrát denne je omnoho efektívnejších ako hodina naraz.

 • Na cvičenie využívajte aj momentálnej situácie, napr. návšteva lekára, jazda autom, chvíľka so zmrzlinou.

 • Chváľte za každú snahu a za konkrétne úspechy: "Teraz ti krásne zakmital jazýček".

 • Vyslovujte pomaly, rytmicky a neponáhľajte sa.

 • Neobmedzujte sa len na opakovanie, robte rôzne druhy cvičení.

 • Využívajte pomôcky, obrázky, veci bežnej potreby .

 • Odmena je dôležitá. Dieťa potrebuje vidieť, aké má úspechy. Za každé jedno cvičenie mu napríklad lepte obrázkové samolepky do kalendára alebo do špeciálneho zošitka.

Napriek tomu, že hláska R je jednou z posledných, ktorú by dieťa malo vedieť vysloviť, je zároveň tou, s ktorou bývajú najčastejšie problémy. S deťmi ju môžete precvičovať za pomoci prípravných cvičení.

Mohlo by vás tiež zaujímať: Ako podporovať správný vývoj reči a komunikačných schopností dieťaťa III.

Prípravné cvičenia na nácvik R:  

 • ohýbanie jazýčka smerom hore,

Hornú peru môžete potrieť marmeládou a olizovať, držať lentilku za hornými zúbkami, pritlačiť jazyk k hornému podnebiu a vydať zvuk ako podkovy koní.

 • prskanie perami,

 • pri prskaní dá dieťa medzi pery aj jazyk,

 • pretláčanie ukazováku jazykom,

Jazyk tlačí ukazovák von a ukazovák špičku jazyka dovnútra.

 • spievanie rýchlych rytmických pesničiek,

Spievané sú pesničky bez slov na hlásky a zhluky - dndndn, dada, dyndyn.

 • bláznivá reč,

Rodič povie nezmyselný zhluk hlások alebo slabík s hláskou D s určitou intonáciou (otázka, rozčúlenie, radosť a podobne), a dieťa to celé zopakuje a pridá: dnddn vdn hdn edn?  

Správna výslovnosť - postavenie hovoridiel

Ústa sú mierne pootvorené, hrot (špička) jazyka sa "plocho" dotýka za hornými rezákmi, a keď dieťa vysloví DDN, dn, jazyk poskočí. Aby sa nesnažilo pomôcť si dolnou čeľusťou, môže si oprieť ukazovák na dolné predné zuby. Zostanú mu tak mierne pootvorené ústa a jazyk lepšie poskočí.

Nácvik hlásky R

 • Hlásku nacvičujeme najprv na konci slova v spojení s hláskou D alebo T a vyslovujeme ako dd, td. Nikdy nedávame dieťaťu vzor s R, ale zachováme td. Napríklad vyslovujeme: svetd, kvetd, letd, hadd,… Koncové D u dd, td akoby prehĺtame, nevyslovujeme zvučne.
 • Ďalšie úspešné pokusy bývajú u slov, ktoré majú R na začiatku: trhá, tráva, drnká, draky, trnka
 • Neskôr skúsime výslovnosť R v spojení s ostatnými hláskami: kdkd, hdhd, vdvd a pod., na začiatku a na konci slova.  Naposledy precvičujeme R uprostred slov a v spojení so sykavkami.
 • R na začiatku slova - pred samotné R predsadíme krátke E a vyslovujeme ako - eduka (= ruka), edana (= rana).

Tipy na hry

Deti majú rady, keď im dávame na výber. Preto najlepšie spolupracujú, keď sa ich pýtate a ony vyberajú odpoveď z niekoľkých možností. Vaša spoločná výuková hra vôbec nemusí byť nudná. Môže prebiehať mnohými spôsobmi.  

Pozri čo má Alex zeleného? Sveter (sveted) alebo tričko (tdičko)?  

Má pes, mačka, sliepka... ťapky nebo pazúriky? (padúdiky)

Najlepšie je pri nácviku vychádzať z pexesa so zvieratkami, kedy si deti jednotlivé zvieratká náhodne otáča a hovoria "Pes má padúdiky".  

Čo z predmetov na obrázku si stratil? (stdatil)

Dieťa sa pozerá na obrázok približne tri minúty. Potom sa obrázok zakryje a dieťa hovorí, čo sa mu (stdatilo).  

Čo odtrhnem zo stromu?

Dieťaťu nakreslíme čarovný strom, na ktorom rastie všetko ovocie, čo pozná. Dieťa ich postupne na strom dokresľuje a hovorí:

"Nakdeslil som jablko, zo stdomu odtdhnem alebo natdhám jablká."  

Prvá, druhá a posledná

Dieťa vyberie niekoľko kartičiek s obrázkami, cca 7 kusov a položí ich do radu vedľa seba a snaží sa zapamätať poradie. Potom otočí kartičky obrázkom dole a pýtame sa, kde bola napr. mačka?

Pdvá alebo posledná?  

Kde to je?

Čo je na obrázku a čo na stole? Máme veľký obrázok s väčším množstvom vecí a nejaké predmety na stole a pýtame sa detí: "Kde to je? Na stole alebo na obrázku?"  

Pletenie

"Pleť, pleť zelený sveter (sveted)" hovorí dieťa a kreslí vlnky ako radu na svetri a postupne mení farby.  

Čoho sa vyvarovať?

 • Nikdy dieťaťu nehovorte pri nácviku slovo s hláskou R ako takou a dôsledne ju nahraďte dd, td - Petda miesto Petra a pod.

 • V bežnej reči používajte R normálne, ale ak vidíte, že sa dieťa snaží opakovane povedať slovo s R, zopakujte mu ho s dd, td.

 • Ak dieťa začne račkovať, vytvárať R hrdelne, prestaňte na tú chvíľu s nácvikom.

 • Ak dieťaťu nejde niektoré slovo alebo hláskové zhluky (vd, kd, hd a pod.) opakovane, prejdite na iné slovo či hlásky.

 • Básničky a riekanky s veľkým množstvom hlásky R sú určené až na poslednú fázu nácviku, kedy už dieťa vie R vysloviť aspoň niekedy.

 • Ak dieťa už R vysloviť v niektorých slovách vie, nenúťte ho za každú cenu používať ho všade. Zautomatizovať ho a dostať do bežnej reči sa musí postupne.

 • začnite u seba

  Ak sami račkujete, začnite s nácvikom aj u seba. Nikdy nie je neskoro. Tvrdenie, že račkovaniu sa nedá odnaučiť, nie sú pravdivé. Je to rovnaký zlozvyk ako fajčenie. Ak sa totiž dieťa správnym spôsobom naučí tvoriť R, neznamená to, že ho bude používať. Ak začuje zlý vzor, ​​napodobňovanie bude silnejšie. Začať teda musíme najskôr u seba. Prajeme vám veľa príjemných zážitkov pri spoločných hrách s R.Mohlo by vás tiež zaujímať: Nočné pomočovanie u detí

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x