Psychomotorický vývoj dieťaťa (11. - 12. mesiac)

  • Čo už Vaše dieťatko dokáže a čo sa práve učí? 
  • Podľa akých ukazovateľov môžete sami doma pozorovať, či sa jeho vývoj uberá tým správnym smerom?
Cropped shot of a mother reading a book to her baby boy at home

Jedenásty a dvanásty mesiac života je v psychomotorickom vývine dieťaťa veľmi významným prelomom. Za dvanásť mesiacov, ktoré sme spoločne krok za krokom sledovali, sa totiž z motoricky nie príliš zručného dojčaťa stáva zdatné, zvedavé a všadeprítomné batoľa.

11. mesiac

V tomto mesiaci by vaše dojča malo zvládať všetky zručnosti natoľko dokonale, že by mu nemali robiť žiadne ťažkosti.

Kľak na všetkých štyroch

V kľaku na všetkých štyroch končatinách je už dieťa natoľko stabilné, že dokáže uvoľniť jednu ručičku a uchopiť s ňou hračku a potom si s hračkou sadnúť do vzpriameného sedu s rovným chrbtom, voľne natiahnutými nohami vpred a s hračkou sa v tejto polohe pohrať. Všetko robí bez toho, aby muselo výrazne vyrovnávať svoju rovnováhu v predozadnom či bočnom smere.

Ak dieťa uvidí v ľubovoľnej vzdialenosti iný zaujímavý objekt, malo by sa samo bez koordinačných problémov dostať k hračke, osobe alebo objektu, ktorý zaujal jeho pozornosť spôsobom tzv. zrelého lezenia po všetkých štyroch končatinách. Vaše dieťa by malo mať tiež dostatočne natrénované vstávanie pri nábytku a to tak, že dokáže pri vstávaní ľubovoľne striedať nakročenie oboch dolných končatín.

Aké nové činnosti sa bábätko naučí?

Stoj

Stoj v počiatkoch vyzerá tak, že dieťa má tzv. uzamknuté kolená (teda kolená sú maximálne prepnuté bez možnosti mierneho pokrčenia). S týmto sú spojené aj ďalšie zmeny v držaní tela. Spočiatku môže mať dieťa sklonenú panvu dopredu, čo môžete pozorovať ako vystrčený zadoček vzad, ďalej máva vypuklé bruško dopredu, ramená vytiahnuté nahor k ušiam, hlavičku mierne predsunutú. Ručičkami sa pevne drží predmetu, u ktorého sa dokázalo postaviť a často ho možno len ťažko odtrhnúť a zobrať mu predmet z ruky.

Samo dieťa často nedokáže voľne predmet pustiť a trvá chvíľu, než dôjde k uvoľneniu. Rovnako ako má dieťa zaťaté pästičky a silno sa drží rukami predmetu, tak aj prstíky na nohe sú zaťaté do podložky. Pôsobí to, ako by sa dieťa držalo v stoji aj nohami. Až s pribúdajúcim časom a množstvom precvičovania sa stoj uvoľní a stane sa vyspelým stojom. Uvoľnia sa uzamknuté kolená, rozvoľnia sa pästičky a pod. Dieťa bude môcť lepšie pracovať so svojím ťažiskom, sklopí panvu vzad, bruško zatiahne do roviny, ramienka uvoľní a pretiahne krk. Hlavičku postaví do osi celého tela a nebude ju už v stoji predsúvať. Zároveň sa tým uvoľnia aj prstíky na nožičke.

Sed

Ako ďalší dôkaz toho, že dieťa zvláda stoj bravúrne, je fakt, že sa dokáže samo posadiť zo stoja do drepu, aby zdvihlo hračku, a z drepu opäť vstať.

Chôdza

Sotva bude dieťa samo uvoľňovať ručičku (jednou rukou sa bude stále pridržiavať, aby nespadlo späť na zem), bude sa pokúšať dosiahnuť na hračku alebo predmet, na ktorý vidí a leží blízko neho. Bude sa teda snažiť dosiahnuť ručičkou čo najďalej do strany, až na predmet dosiahne a stiahne si ho k sebe.

Ak je už dieťa dostatočne šikovné v stoji (a stojí napríklad u konferenčného stolíka), odváži sa chytiť sa stola ďalej od tela do strany a urobiť drobný krôčik za ručičkou. Prisunie potom druhú nožičku a rovnakú ruku. Tento pohyb zopakuje toľkokrát, koľkokrát je potrebné, aby sa dostalo ku vzdialenejšej hračke. Jedná sa o tzv. quadrupedálnu lokomóciu, čo znamená, že dieťa k chôdzi v stoji používa všetky štyri končatiny. Týmto spôsobom dieťa dokáže prejsť niekoľko metrov, a preto by sme mali byť ostražití! Na čo dieťa doteraz nedosiahlo, k tomu sa dnes dostane úplne bez problémov a v mnohom vás môže, nielen pozitívne, prekvapiť.

Prekonávanie prekážok

Ak pred dieťa postavíte nízky predmet, túto prekážku bude vedieť preliezť.

Pozor na chyby naznačujúce nesprávny vývin dieťaťa!

Je nutné upozorniť na chybičky, ktorých sa deti dopúšťajú a často im bývajú odpustené s ospravedlnením, že takto to robí veľa detí. Veľakrát mamičky ani netušia, že ich drobček nejakú chybu robí. Avšak chyby sú vždy známkou nesprávneho vývinu dieťaťa, a preto je dobré začať dieťa vhodne stimulovať tak, aby došlo k náprave zlej koordinácie pohybu včas. Je veľmi dôležité, aby tieto chyby nepokračovali, nekumulovali sa a neovplyvňovali ďalší vývin dieťaťa.

Sed medzi pätami

Sed medzi pätami je najčastejšou chybou. Je pravda, že detí, ktoré týmto spôsobom sadajú, je veľké množstvo, ale tento spôsob sedu nie je hodnotený ako správne držanie tela. Dieťa, ktoré volí sed medzi päty, nedokáže dostatočne spevniť bruško, panvové svaly, svaly chrbta a pod. Preto je pre neho pozdĺžny sed nepohodlný, respektíve dieťa v pozdĺžnom sede nie je stabilné, a teda ho nevyužíva ku hre.

Ak si dieťa svoju nestabilnú panvu položí medzi nožičky, nožičky mu vytvoria širšiu základňu a v nej sa dieťa cíti bezpečnejšie a pohodlnejšie. Navyše vnútorná rotácia v bedrovom kĺbe, ktorá je bezpochyby prítomná pri tomto sede na oboch bedrách, nemá priaznivý vplyv na formovanie tvaru hlavice stehennej kosti a jamky v panvovej kosti.

Prekážkový sed

Ďalším nesprávnym sedom je prekážkový sed. Tento typ sedu je obdobou sedu medzi pätami. Opäť tu jedna nožička lepšie fixuje panvu a vytvára tak sed stabilnejším a zároveň bedrový kĺb je opäť vnútorne rotovaný.

Predsunuté držanie hlavičky

Treťou častou chybou je stále predsunuté držanie hlavy, vypuklé bruško, vysunuté ramienka k ušiam a pod. Dieťa pri týchto chybách môže byť v akejkoľvek polohe alebo činnosti, či už sedí, stojí, lezie, či sa snaží z bruška pretočiť na chrbát a späť, alebo chodí, behá a pod. Rovnako ako predchádzajúce dva body aj toto držanie je známkou celkovo nižšieho svalového napätia tzv. hypotónie .

Samostatná chôdza? Do konca 1.roku 

Do dovŕšenia 1. roku sa dieťa naučí chodiť. Medzi tým, že dieťa dokáže vstať pri nábytku a prvým krokom do voľného priestoru, musí ešte chôdzu "nanečisto" nacvičiť okolo nábytku. Tá je koordinačne zložitým procesom a dieťa naň bude potrebovať dostatok času, než sa pustí nábytku a urobí ten vysnívaný krôčik k vám.

12. mesiac

Aké nové činnosti sa bábätko naučí?

Vykročenie do priestoru

V priebehu 12. mesiaca by sa vaše bábätko malo odvážiť a vykročiť do priestoru. Počiatky uvoľnenia ruky od nábytku sú opäť postupné. Najprv dieťa musí dokázať uvoľniť ruku a namiesto toho, že ju položí ďalej od seba, sa musí dokázať otočiť v trupe smerom vzad. Rotácia trupu opäť nie je nič jednoduché. Ak to dieťa dokáže, dokáže aj nakročiť nožičkou za seba, stojí teda bokom k predmetu, u ktorého sa postavilo. Vzdialenosť medzi nábytkom či osobami, medzi ktorými prechádza, je spočiatku krátka. Môže sa jednať aj o pár desiatok centimetrov.

Pre dieťa je dôležité, aby pri naklonení svojho ťažiska do priestoru, malo istotu, že sa čoskoro bude môcť niečoho či niekoho zachytiť. Vaše dieťa sa učí ovládať svoje ťažisko a prakticky celý pohyb vpred. Chôdza je teda len "dobiehanie" ťažiska, ktoré je neustále pred stredom tela. Vzhľadom k tomu, že počiatky nie sú ľahké, dieťa opäť volí v držaní tela také polohy, v akých si je úplne isté. Opäť teda nakloní panvu dopredu a vy môžete pozorovať, že vystrčí zadoček a vypúli bruško. Ramienka vysunie k ušiam a ručičky postaví k ramenám tak, že paže má pokrčené v lakťoch.

Deti často spočiatku zatnú aj prstíky v pästičky. Dieťa sa prakticky pri každej nestabilnej novej zručnosti vracia akoby do novorodeneckého držania tela, čo je v počiatkoch získavania novej zručnosti vždy normálne. Tieto nedokonalosti, kedy sa dieťa napr. hrbí, ramienka drží vysoko u ušiek, je nestabilné a má tendenciu padať, by mali byť len krátkodobé (približne prvé 2 týždne). Dieťa by sa čoskoro malo naučiť chodiť so správnym držaním tela.

Nové topánočky? Buďte trpezliví!

O stupienok späť vo vývine sa dieťa vracia aj v prípade, kedy mu prvýkrát obujete topánočky. Je to pre neho niečo nové, preto bude mať sklon vrátiť sa v držaní tela akoby o krok späť.

Rovnako tak aj chôdza doma, v známom prostredí, bude úplne iná ako v prípade, že postavíte dieťa na trávnik, chodník, do mierneho kopčeku a pod. Dieťa bude vždy za nových podmienok na novom teréne menej isté. Úplne istú chôdzu so správnym držaním tela dieťa získa až okolo 15. mesiaca.

Šplhanie po nábytku

Dieťa dokáže vyliezť na nábytok a opäť z neho zliezť dole. Buďte opäť ostražití! Na detských chirurgiách sa často objavujú deti, ktoré spadli z vyššej polohy. Vzhľadom k anatómii tela dieťaťa je hlavička v pomere k telu ťažšia a väčšina pádov z výšky končí dopadom na hlavičku.

Stoj voľný

Dieťa sa samo udrží chvíľku v stoji a pritom nezatína prstíky nohy do podložky. Stoj je teda voľný.

Koniec slintania

Prestáva slintať (výnimkou sú mnohé obdobia rastu zubov).

Koniec žužlania predmetov

Dieťa si prestáva dávať veci do úst.

Vaše bábätko prešlo veľký kus cesty vo svojom psychomotorickom vývine za relatívne krátku dobu. Nemalý kus cesty ho ešte čaká. Avšak po dovŕšení 1. roka váš chrobáčik opúšťa obdobie dojčaťa a stáva sa z neho zdatné, zvedavé a všadeprítomné batoľa.

Pokračujte na ďalší článok o psychomotorickom vývoji deti vo veku 13 až 18 mesiacov.

Psychomotorická mapa vývoja detí

Stiahnite si našu psychomotorickú mapu pre deti vo veku do 1. roka života a majte všetky informácie o vývoji vášho dieťatka poruke.

Autor: Mgr. Iva Bílková, fyzioterapeutka

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x