Ako naučiť dieťa rozprávať - je to beh na dlhú trať

  • Prvé slovo deti povedia zvyčajne okolo jedného roka, postupne sa reč vyvíja a dieťa začína rozprávať. 
  • Ako môžete dieťaťu pomôcť s rozvojom reči?

Prvé slovo

Prvé slovo býva zväčša podstatné meno, zvyčajne opakovanie jednoduchých slabík ako „tata“, „mama“ alebo „hamham“. Najčastejšie sú to teda slová, ktoré označujú osoby alebo zvieratá. V tomto období neskúšajte deti opravovať. Okrem týchto slov dieťa vydáva množstvo zvukov, ukazuje, džavotá a rozumie viac než vie povedať. Jedno slovo môže pokryť aj celú triedu predmetov (napríklad všetky zvieratká sú „haf“ a pod.).

Slovná zásoba sa postupne rozširuje

Okolo 14. mesiaca tvorí slovnú zásobu batoľaťa asi päť výrazov, okolo 22. mesiaca si dieťa vyberie jedno alebo dve „nosné“ slová a k tým bude priraďovať množstvo podstatných mien (napríklad „tato preč“, „pá auto“ atď.). V dvoch rokoch už môže mať slovná zásoba okolo 200 slov, ktoré dieťa začne aktívne používať.

Dieťa v rozprávaní podporujte, aj keď robí chyby!

Majte na pamäti, že v rozvoji reči sa striedajú obdobia, kedy dieťa povie desať nových slov, ale potom napríklad týždeň nepridá žiadne ďalšie. Koncom druhého roka dieťa sleduje, čo hovoríte, a vie, ako sa majú veci povedať, aj keď to ešte nevie vysloviť. Začína používať zvratné zámená a predložky, začína skloňovať a časovať, ale stále s chybami. V troch rokoch deti začnú používať zložitejšie vety, ale často s nesprávnym slovosledom.

Prečítajte si o vývoji detskej reči viac

V 5 článkoch sa dozviete, ako rozvíjať komunikačné schopnosti dieťaťa od jeho narodenia, v prvých mesiacoch života až po nástup do škôlky a v predškolskom veku. 

Rozvoj reči, diel I. Narodenie a prvý rok života

Rozvoj reči, diel II. Prvé slová

Rozvoj reci, diel III. Od 1. do 3.roku

Rozvoj reči, diel IV. Od 3. do 6.roku

Správna výslovnosť R

Telegrafická reč

Prvým vetám batoľaťa chýbajú gramatické a syntaktické kvality, ktoré ovplyvňujú ich význam. Nepoužíva koncovky, spojky, predložky, neovláda časy, pády atď. Zvláštnosti nájdete aj v slovoslede – malé deti veľmi často kladú jadro vety na začiatok, napríklad „mama kopať“ a pod.

Ako dieťaťu pomôcť s rozvojom reči

  • Opakujte a rozširujte jeho vety, čo dieťa ubezpečí, že ste mu rozumeli, a pomáha mu to, aby tvorilo ďalšie vety.

  • Vysvetlite a zopakujte, čo má dieťa na mysli. „Tato topánky“.  – „Áno, to sú tatove topánky.“

  • Nepoužívajte dlhé vety a súvetia, dajte prednosť krátkym a jednoduchým vetám. Používajte jednoduchú gramatiku.

  • Pozerajte sa na veci, o ktorých hovoríte, rozprávajte o tom, čo vidíte a počujete (napríklad ukážte na obrázok v knihe).

  • Rozprávajte sa s dieťaťom, keď ho kúpete, kŕmite, prebaľujete.  

  • Batoľaťu dávajte batoľacie mlieka s obsahom LCP mastných kyselín, pretože vedú k lepšiemu rozvoju reči.

  • Každý deň použite nejaké nové slovo, aby dieťa mohlo robiť pokroky.

Za každý pokrok dieťa vždy pochváľte.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x