Psychomotorický vývoj dieťaťa (31. - 36. mesiac)

 

 • Zistite, ktoré schopnosti motoriky a reči sú znakom správneho vývoja vášho dieťaťa. 
 • Nielen vďaka škôlke môžete pozorovať vytváranie hlbších sociálnych väzieb.

 

Mom helping and teaching little girl to tide up her shoelace

Trojročné deti už vedia nadväzovať prvé priateľské vzťahy a začínajú mať schopnosť zlepšovať náladu, ak je niekomu v ich okolí do plaču. Vedia nakresliť kružnicu, strihať rovno nožnicami, stáť na jednej nohe a rozvíjajú sa aj v ďalších smeroch. Toto obdobie je ideálnym časom pre nadväzovanie nových vzťahov s ostatnými deťmi a dospelými.

Hrubá motorika

Vaše dieťa sa stáva oveľa pohyblivejšie. Dokáže napríklad chodiť po schodoch hore a dole a pritom striedať obe nohy. Hocikedy sa nepotrebuje ani pridržiavať zábradlia. Výborne zvláda jazdu na trojkolke či bicykli s prídavnými kolieskami. Zvláda sa odrážať znožmo a vyskočiť tak do vzduchu.

Od 3 rokov

Trojročné deti sa rady pretekajú v rôznych hrách založených na skákaní, behaní a lezení. Ako vaše dieťa zvláda koordináciu a udržanie rovnováhy, si môžete otestovať vy.

Test zrelosti hrubej motoriky

Testom pre zrelosť hrubej motoriky je stoj na jednej nohe. Dieťa 3 roky staré by malo vydržať stáť na jednej, a potom na druhej nohe po dobu 3 sekúnd, bez toho, aby výrazne vychyľovalo telo a padalo.

námet na hru

S dieťaťom sa môžete hrať tak, že ho budete povzbudzovať, aby skákalo na jednej nohe s rukami v bok. Zaujme ho iste aj skákanie panáka. Rytmické striedanie - pohyby paží pri chôdzi, môžete podporiť napríklad pochodom pri hudbe. Dieťa bude milovať hry, pri ktorých si vybije svoju prebytočnú energiu. Preto s ním choďte čo najviac na detské ihriská, kde sú šmýkačky, hojdačky a preliezačky vrátane tých, na ktorých je zložitejšie udržať rovnováhu.

Vývoj hrubej motoriky bude ukončený až vo veku p ribližne 5 rokov dieťaťa, kedy bude schopné:

 • krokových variácií do hudby,

 • bude vedieť šplhať,

 • jazdiť na mobilných hračkách bez pridaných záchranných prvkov,

 • bude zvládať rozličné pohybové hry.

Jemná motorika

Pri stavaní kociek dokáže trojročné dieťa na seba postaviť 9 - 10 kociek bez toho, aby veža spadla. Dôležitá je však rovnosť podkladu, na ktorom dieťa vežu stavia. Trojročné dieťa dokáže postaviť most z troch kociek a teda aj odhadnúť, aká vzdialenosť musí byť medzi 2 základnými kockami (piliermi), aby vrchná kocka neprepadla.

Pri kresbe ceruzkou dokáže dieťa nakresliť rozpoznateľný obrázok. Väčšinou býva kresba postavičiek stále v podobe "hlavonožca", ale svoju kresbu obohatí o uši, nos, širší úsmev zobrazujúci hornú a spodnú peru, zuby, prsty na nohách aj rukách a pod. Kresba zvierat a predmetov býva podobná kresbe postáv.

Čo už dokáže?

Veľmi dobre dokáže nakresliť kružnicu. Dokáže nakresliť dve priamky, ktoré sa pretínajú v pravom uhle, aj keď nie celkom presne.

Čo ešte nezvládne?

Pravouhlé geometrické tvary však ešte maľovať nezvládne.

Pri vyfarbovaní, napríklad omaľovánok, bude vaše dieťa stále čiarať cez obrázok, hoci sa bude viditeľne snažiť do obrázku "vojsť".

Čo už zvládne samo?

 • ak má dieťa chuť, dokáže samo rozopnúť aj zapnúť gombíky, čo mu umožňuje samostatné obliekanie.

 • pri strihaní nožnicami dokáže udržať líniu strihu takmer rovno. Zložitejšie obrázky vystrihuje výhradne do základných geometrických tvarov - štvorca, obdĺžnika, trojuholníka... Takže napr. obrázok zvieraťa z časopisu, bude mať vystrihnutý v tvare fotografie.

Osobnosť dieťaťa

Prvé priateľské väzby

Vaše dieťa už vôbec nemusí byť na vás závislé a je viac prístupné ostatným deťom. Môže si začať vytvárať pevné priateľské vzťahy s niektorými dospelými a ostatnými deťmi. Ak uvidí, že je niekomu smutno, pokúsi sa mu nejakým spôsobom náladu zlepšiť (napr. podaním hračky inému dieťaťu alebo plačúcemu mladšiemu súrodencovi).

Utváranie kladných vlastností

Pre 3-ročné dieťa je väčšinou vhodný kolektív ostatných detí. Bude si v ňom utvárať kladné vlastnosti ako je napr. nesebeckosť a začne chápať pojem pravda a čestnosť. Ak dieťa prizná svoj priestupok, odmeňte ho za pravdovravnosť. Prípadný trest za priestupok odložte na neskôr. Podporujte časté kontakty s inými deťmi a dospelými, aby malo možnosť vytvárať si zdravé sociálne väzby a dokázalo aj samo odporovať (dospelým a deťom), ak je presvedčené, že činnosť, ktorá je po ňom požadovaná, môže ohroziť jeho sebavedomie, zdravie a pod.

Reč

Vaše dieťa hovorí plynulejšie, je si istejšie, má rado nové slovíčka a samo si rado nové tvary slov tiež vymýšľa. Uvedomuje si, že prostredníctvom reči dokáže ovládať správanie iných ľudí, takže začne používať slová ako napríklad "Prines mi", "Môžem dostať", "Skúsim to", "Ty to urobíš", "Pomôž mi" a pod. S istou samozrejmosťou používa podmieňovací spôsob "Chcel by som, aby...".

Rozvoj gramatiky je rýchly. Používa väčšinou správne tvary slovies v minulom aj budúcom čase (výnimkou sú nepravidelné slovesá, kedy tvar slovesa v minulom čase zodpovedá skomolenine tvaru slovesa v prítomnom čase).

Ako dieťa opraviť, keď nehovorí správne?

Ak dieťa hľadá na vyjadrenie správny tvar slova, šetrne ho doplňte. Šetrne opravujte chyby, ktoré práve povedalo. Oprava ale nie je nutná vždy. Mohli by ste od slovného vyjadrovania dieťa odradiť:

 • opýtajte sa na názor dieťaťa, ak viete, že odpovie tak, že s tým môžete súhlasiť. Dieťa bude mať radosť, že samo rozhodlo,

 • používajte dlhšie a zložitejšie vety. Ak na vás dieťa hovorí, otočte sa k nemu a venujte mu pozornosť,

 • trojročné deti rady šepkajú, takže si môžete spoločne pohrať na "tichú poštu" alebo si len tak šepkať do ucha, aby niekto iný niečo nepočul.

Námety na hry

Jedlá farba na prsty

Pretože deti milujú maľovanie, ponúkneme vám tento krát recept na "jedlú" farbu na prsty. Vďaka nej potom môžete vytvárať rozličné "obrazy", napríklad toho, čo ste dnes robili, čítali, videli alebo s kým ste sa hrali a hovorili.

Domáca výroba farby na prsty

Budete potrebovať:

 • vodu,

 • škrob,

 • 75 g hladkej múky,

 • potravinárske či vodové farby.

Postup:

Zmiešajte v hrnci 75 g hladkej múky s vodou. Za stáleho miešania uveďte zmes takmer do varu a pridajte do nej škrob rozmiešaný v malom množstve studenej vody podľa vlastného uváženia.

Pokiaľ bude farba redšia, nebude držať dieťaťu na prste a nebude s ňou môcť maľovať.  Ak bude farba príliš hustá, bude tvoriť hrudky a po zaschnutí na papieri sa bude odlupovať.  Hmotu nechajte vychladnúť a zafarbite ju malým množstvom potravinárskej farby či vodovými farbami.

Psychomotorická mapa vývoja detí

Stiahnite si našu psychomotorickú mapu pre deti vo veku od 1. do 3. roka života a majte všetky informácie o vývoji vášho dieťatka poruke.

Tento text je posledným dielom seriálu článkov o psychomotorickom vývoji detí od pôrodu až do 3 rokov veku. Ak vám snáď články nezodpovedali niektoré vaše otázky, neváhajte kontaktovať poradňu našich odborníkov. Môžete s nimi aj online chatovať .

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x