Pitný režim u detí: čo robiť, keď dieťa nechce piť

  • Aké sú prejavy nedostatku tekutín u detí? 
  • Aký je odporúčaný príjem vody? 
  • Poradíme vám aj ako predchádzať dehydratácii a na čo si dávať pozor.
Enjoying motherhood. Happy young woman is giving small bottle of water to her little child. She is holding it near her mother and smiling

Nedostatočný príjem vody

Zníženie telesnej vody v organizme vyvoláva reakcie, ktoré sa prejavia pocitom smädu. U malých detí (rovnako ako u starých ľudí) je tento pocit často slabý a nižší príjem tekutín tak na začiatku môže unikať pozornosti.

U detí, ktoré napríklad neraňajkujú a ráno nepijú , sa tak môže znížený príjem prejaviť:

  • horšou koncentráciou pozornosti,

  • chybami pri plnení úloh.

Pri väčšom nedostatku tekutín organizmus reaguje tým, že začne šetriť svoje zásoby a pre zaistenie významných životných procesov dochádza k redistribúcii týchto zásob a tým rozvoju ďalších klinických príznakov.

Dieťa začne

  • menej močiť,

  • má suchšie sliznice,

  • je nepokojné.

Pri výraznejšej dehydratácii sa zhoršuje prekrvenie kože, končatiny sú chladné. Pri vytvorení kožnej riasy nad predlaktí alebo inej časti tela sa tieto kožné riasy vracajú späť pomalšie.

Prehlbujúca sa dehydratácia pri oneskorenom zásahu môže ďalej zhoršovať zdravotný stav dieťaťa a končí až úmrtím.

Voda (tekutiny, potraviny)

Voda sa do organizmu dostáva ako súčasť tekutín, ale aj ako súčasť potravy. Napríklad materské mlieko, ktoré obsahuje asi 10 % pevných zložiek, obsahuje v zvyšných 90 % vodu. Zelenina a ovocie majú rovnako vysoký obsah vody (cca 70 %) a v ostatných potravinách je voda rovnako v určitom percente zastúpená.

Príjem vody u novorodencov

Po narodení dostáva dieťa vodu v prvej ponúknutej potrave, ktorou je materské mlieko. Priloženie novorodenca k matkinmu prsníku by malo nastať čo najrýchlejšie po pôrode. Postupne sa zvyšuje produkcia mlieka a dieťa začína mlieko stále viac sať. Príjem mlieka je kontrolovaný ešte v pôrodnici pomocou váženia pred a po dojčení.

V prípade, že laktácia matky ešte dostatočne nenastúpila, dostáva dieťa doplnok tekutín ešte v pôrodnici, najskôr čaj, neskoršie ako náhradu umelé mlieko určené pre výživu novorodencov. Vzhľadom na význam materského mlieka pre ďalší vývoj dieťaťa je maximálnou snahou previesť dieťa na prirodzenú výživu materským mliekom.

Odporúčaný príjem

  • 1. – 6. mesiac života: 150ml/kg hmotnosti a deň

  • 6. – 12. mesiac života: 120 ml/kg hmotnosti a deň

U detí s hmotnosťou nad 10 kg je možné prepočítať potrebu vody podľa vzorca:
1 000 ml + 50 ml na každý kg váhy dieťaťa nad 10 kg. To znamená, že napríklad dieťa s váhou 15 kg potrebuje približne 1 250 ml vody denne.

U detí s hmotnosťou nad 20 kg je možné prepočítať potrebu vody podľa iného vzorca: 1 500 ml + 20 ml na každý kg váhy dieťaťa nad 20 kg. To znamená, že napríklad dieťa s váhou 25 kg potrebuje 1 600 ml vody denne.

Panika je väčšinou predčasná

Pokiaľ dieťa nie je inak choré a odmieta prijímať tekutiny, je nutné túto situáciu posudzovať rozumne a individuálne. V prípade, že dieťa primerane chodí na záchod a potí sa, väčšinou nejde o chronický nedostatok tekutín. Pokiaľ máme pocit, že predsa je len celkový príjem tekutín veľmi malý, je vhodné obrátiť sa na detského lekára so žiadosťou o posúdenie situácie.

U novorodencov a dojčiat je zbytočné do výživy zaraďovať čaj, pokiaľ je dieťa dostatočne dojčené.

U starších dojčiat a detí, ktoré dostávajú už ďalšiu nemliečnu zložku potravy, tekutiny postupne pridávame. Je nevhodné deti do pitia vyložene nútiť, ide skôr o to, mať nápoj vždy po ruke a ponúkať ho vo vhodnej chvíli a pokiaľ možno pravidelne.

Sladené nápoje zvyšujú riziko obezity

Mlieko, kakao alebo džúsy majú charakter tekutiny, ale sú i potravinou, pretože okrem vody dodávajú organizmu i niektoré živiny. Samotná voda tieto vlastnosti nemá a je iba otázkou, čo dieťa preferuje a čo je vhodné dieťaťu ponúkať. Preferencie sladkého často vedú k ponúkaniu sladených alebo  ochutených nápojov, čo môže síce podporiť pitný režim dieťaťa, ale môže i nevhodne zasahovať do návykov, ktoré zvyšujú riziko rozvoja obezity dieťaťa a neskoršie dospelého človeka.

Pitný režim dieťaťa nesúvisí s počítaním množstva tekutín, ktoré dieťaťu podáme ( i potraviny obsahujú vodu). Mali by sme dbať na pravidelné zaraďovanie tekutín (mlieka, vody) do jedálnička dieťaťa. Príjem tekutín by mal byť rozdelený v priebehu dňa do viac dávok. Raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a podľa potreby dieťaťa samozrejme aj viac.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x