Rubeola: príznaky, liečba a prevencia

Rubeola je zvyčajne ľahko prebiehajúce ochorenie detí sprevádzané vyrážkou. Aké sú jej príznaky? Aká je liečba a prevencia? Aké sú následky ak tehotná žena dostane rubeolu?

Bck View of baby girl patient receiving vaccine at the doctor's office, focus on hand holding vaccine

Rubeola je zvyčajne ľahko prebiehajúce ochorenie detí sprevádzané vyrážkou. Pri ochorení tehotnej ženy v prvých mesiacoch tehotenstva, však môže dôjsť k závažnému postihnutiu plodu.

Ako rozpoznať prvé príznaky ochorenia?

Ochorenie u detí začína:

 • drobnou škvrnitou ružovou vyrážkou, ktorá sa objaví najskôr na tvári a krku a rýchlo sa šíri na trup. Výsyp vyrážky zvyčajne trvá 3 dni.

 • často tomu predchádza nápadné zdurenie šijových a temenných lymfatických uzlín a uzlín za ušnými lalokmi

Komplikácie ochorenia

Ku komplikáciám ochorenia najčastejšie patria:

 • postihnutie kĺbov – od bolesti kĺbov (tzv. artralgia) až po nehnisavé zápaly kĺbov (artritídy). Vyskytujú sa častejšie u žien. Postihnuté bývajú hlavne malé kĺby rúk.

 • v akútnej fáze ochorenia môže vzácne dôjsť k prechodnému poklesu počtu krvných doštičiek s prejavmi krvácania do kože (tzv. trombocytopenická purpura) či k nehnisavému zápalu mozgu (encefalitíde).

Liečba

Liečba rubeoly je symptomatická (snažíme sa tlmiť ťažkosti pacienta), v prípade potreby podávame lieky na zníženie teploty, lieky proti bolesti.

Pri ťažších prípadoch trombocytopenickej purpury alebo pri edéme mozgu pri zápale mozgu (encefalitíde) sa podávajú protizápalové lieky – tzv. kortikoidy, pri zápale kĺbov (artritíde) protizápalové lieky zo skupiny tzv. nesteroidných antireumatík (patrí sem napr. ibuprofen). Vzhľadom k väčšinou ľahkému priebehu, je odporúčaný domáci pokojový režim. Izolácia doma je po dobu vylučovania vírusu, tj. asi do 7 dňa po vzniku vyrážky.

Prevencia? Očkovanie

U nás je v súčasnosti registrovaná vakcína Priorix (firma GlaxoSmithKline). Po jednej dávke vznikajú ochranné hladiny protilátok u 95 % očkovaných, posilňujúce očkovanie zvýši ochranu takmer na 100 %, ochrana po 2 dávkach je väčšinou celoživotná.

a. Očkovanie detí

K očkovaniu sa dnes používa trojzložková očkovacia látka, obsahujúca vírusy osýpok, mumpsu a rubeoly:

 • deti (dievčatá a chlapci) do 15. mesiaca života,

 • preočkovanie sa robí v 11. roku života.

b. Očkovanie dospelých

Monovakcína pre očkovanie proti rubeole u dospelých žien nie je v súčasnej dobe v Slovenskej republike registrovaná. Pre očkovanie dospelých osôb s nízkymi protilátkami sa musí preto použiť vyššie spomínaná kombinovaná vakcína.

c. Komplikácie po očkovaní

U časti očkovaných sa najčastejšie medzi 6. – 12. dňom po očkovaní môže objaviť:

 • zvýšená teplota,

 • mierne zdurenie uzlín,

 • prchavá vyrážka,

 • u dospelých žien niekedy aj bolesti kĺbov.

d.  Koho nemožno očkovať?

 • pacientov s ťažkou poruchou imunity.

 • tehotné ženy.

U žien je nutné vylúčiť otehotnenie po dobu 3 mesiacov po očkovaní. Riziko poškodenia plodu pri náhodnom očkovaní tehotnej je veľmi malé a nie je dôvodom ukončenia tehotenstva.

Typy rubeol - získaná a vrodená

a. Získaná rubeola

Zdroj nákazy

Zdrojom nákazy môže byť aj dieťa s vrodenou rubeolou, k vylučovaniu vírusu dochádza ešte niekoľko mesiacov po narodení. Veľká časť ochorenia, hlavne u dospelých pacientov, prebieha bez príznakov (symptomaticky).

Spôsob prenosu infekcie

K prenosu infekcie dochádza vzdušnou cestou, stykom s pacientom s rubeolou. Vírus sa vylučuje nosohltanom už v druhej polovici inkubačnej doby a po dobu jedného týždňa po vzniku vyrážky.

Inkubačná doba

Inkubačná doba ochorenia sa pohybuje medzi 12 – 23 dňami.

b. Vrodená rubeola

Pri ochorení ženy v priebehu tehotenstva môže dôjsť k prenosu vírusu cez placentu do plodu a pomnoženiu v jeho tkanivách. Následkom infekcie plodu môže byť potrat alebo pôrod s príznakmi vrodeného rubeolového syndrómu – tzv. Greggov syndróm.

U plodu dochádza k:

 • vrodeným vadám srdca,

 • poškodeniu sluchu,

 • poškodeniu oka.

Ako dochádza k prenosu od matky na plod?

Výskyt vrodenej rubeoly závisí od imunity matky a od obdobia tehotenstva, v ktorom dôjde k nákaze. K poškodeniu plodu dochádza u ženy, ktorá doposiaľ rubeolou neochorela, nebola proti nej očkovaná a nemá v tele protilátky proti rubeole. 

Rubeola v prvom trimestri tehotenstva

 • pri ochorení ženy v prvých troch mesiacoch tehotenstva je riziko ochorenia plodu vrodenou rubeolou 80 - 90 %,

 • v prvom mesiaci tehotenstva je riziko dokonca 100 %.

Rubeola v druhom trimestri tehotenstva

Pri ochorení v 4. a 5. mesiaci tehotenstva už hrubé anomálie nevznikajú, ale boli pozorované:

 • postihnutia sluchu,

 • postihnutia zraku,

 • oneskorenie vývoja (tzv. psychomotorická retardácia).

Dieťa sa môže narodiť s:

 • nízkou pôrodnou hmotnosťou,

 • postihnutím pečene (hepatitídou),

 • prejavmi krvácania na koži pre už vyššie spomínanú trombocytopenickú purpuru,

 • nehnisavým zápalom mozgu,

 • postihnutím očí,

 • postihnutím dlhých kostí (tzv. rozšírený rubeolový syndróm).

Vírus v organizme dlhodobo pretrváva, dojčatá ho vylučujú aj niekoľko mesiacov a môžu byť zdrojom nákazy. Pretrvávajúce množenie vírusu v postihnutých tkanivách po narodení môže spôsobiť pokračujúce poškodenie.

Pri podozrení na ochorenie u tehotných žien by mala byť diagnóza čo najskôr potvrdená vyšetrením protilátok (sérologické vyšetrenie). Známkou akútnej infekcie sú pozitívne tzv. IgM protilátky proti rubeole.

Je nutné ukončenie tehotenstva

Pri preukázanej infekcii tehotnej ženy v prvých troch mesiacoch tehotenstva je odporúčané ukončenie tehotenstva pre vysoké riziko závažného postihnutia plodu. Podanie protilátok (tzv. pasívna imunizácia) vedie len k predĺženiu inkubačnej doby a k vzniku modifikovaného či skrytého (inaparetného) ochorenia, pri ktorom môže rovnako dôjsť k postihnutiu plodu. K aplikácii protilátok sa pristupuje u tehotnej ženy len vtedy, ak došlo k styku s rubeolou u ženy, ktorá interrupciu odmieta.

Pomôže očkovanie?

U žien pracujúcich na miestach so zvýšeným rizikom tohto ochorenia (detské sestry, učiteľky), je vhodné vyšetriť protilátky, a pokiaľ sú negatívne (žena rubeolu neprekonala alebo nebola očkovaná), je vhodné tieto ženy zaočkovať.

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x