Čo robiť, keď je dieťa zasiahnuté elektrickým prúdom

 • Úraz elektrickým prúdom je u detí našťastie menej častý ako iné typy úrazov, je však rovnako závažný. 
 • Aká je prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom?
Scandinavian Danish bright interior with baby boy looking at electrical plug in the wall. The boy is tempted to play with the equiepment

PRÍČINA A PREVENCIA

Medzi príčiny úrazu elektrickým prúdom patria:

 • hryzenie elektrickej šnúry u malých detí,

 • dávanie rôznych predmetov do elektrickej zásuvky,

 • priamy kontakt s drôtmi elektrického vedenia,

 • úder blesku,

 • iné (tu by sme mohli zaradiť aj prehltnutie batérie z mobilného telefónu či iného elektrického spotrebiča, aj keď mechanizmus účinku je tu celkom iný).

Prevencia úrazu elektrickým prúdom

Úrazom detí elektrickým prúdom je potrebné predchádzať. Nebezpečenstvo závažného postihnutia orgánov alebo úmrtia je vysoké. Malým deťom musíme zabrániť v kontakte s elektrickými káblami či zásuvkami. Najmä tu je nutné pripomenúť nebezpečenstvo prehltnutia malých batérií, ktoré si malé dieťa často dá do pusy a prehltne. U adolescentov je veľké nebezpečenstvo úrazov z drôtov vedenia vysokého napätia. Informácia, že sa pred úderom blesku nemáme schovávať pod vysoký strom a podobne, je dobre známa.

Charakter poškodenia organizmu ovplyvňujú:

 • vlastnosti prúdu – „nízkonapäťový“ (menej ako 1000 voltov) a „vysokonapäťový“ (viac ako 1000 voltov),

 • miesto a rozsah postihnutých tkanív, orgánov.

Možné následky:

 • miestne postihnutie, ktoré má charakter popálenia kontaktnej kože či sliznice alebo môže vyvolať celkovú reakciu. Tá vedie k postihnutiu srdcovej aktivity alebo zastaveniu dýchania či strate vedomia.

 • k celkovému postihnutiu dochádza predovšetkým pri úraze „vysokonapäťovým“ elektrickým prúdom.

 • malé popálenie kože či slizníc, ktoré je spôsobené elektrickým prúdom, je často viac závažné preto, že dochádza k postihnutiu daných tkanív do väčších hĺbok, nezávisle od veľkosti popálenej plochy.

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Pri úraze elektrickým prúdom by sme mali postupovať tak, aby sme neohrozili seba v prípade trvalého kontaktu postihnutého s elektrickým vedením. V domácnosti však väčšinou dôjde k skratu a tým aj k prerušeniu dodávky elektrického prúdu poistkami. Ak nedošlo k prerušeniu elektrického prúdu, vypnite istič alebo hlavný vypínač. V prípade, že nie je možné bezpečne prerušiť prívod prúdu, použite k odstráneniu postihnutého z dosahu pôsobenia elektrického prúdu nevodivý predmet, napr. tyčku z metly alebo vetvu (pozor, nesmie byť vlhká, pretože voda je vodivá). Nepoužívajte ani kovové predmety!

 • Ak je dieťa pri vedomí a má na ruke, ústach alebo inom mieste popálenie kože, mali by sme samozrejme vyhľadať lekára k posúdeniu liečby a ďalšieho ošetrenia spáleného miesta.

 • Ak dieťa stratí vedomie alebo nedýcha, mali by sme zistiť, či má prítomnú akciu srdca a podľa toho zahájiť resuscitáciu. V týchto všetkých prípadoch môže ísť o systémové postihnutie organizmu, s poruchami srdcovej činnosti, čo vždy vyžaduje bezprostredné lekárske ošetrenie.

 • Ak zistíme, že dieťa prehltlo batérie, musíme rovnako vyhľadať lekársku pomoc kvôli nebezpečenstvu poleptania slizníc tráviaceho traktu a ďalších komplikácií.

Mohlo by vás tiež zaujímať: keď dieťa musí ísť do nemocnice

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x