Ako podporovať správny vývoj reči a komunikačných schopností dieťaťa III.
Ako podporovať správny vývoj reči a komunikačných schopností dieťaťa III.
 Miriam Miriam
3 minúty čítania

Vývoj reči u detí od 1 do 3 rokov prechádza určitými fázami. Preto nepanikárte, ak vaše dieťa trošku koktá, zadrháva sa alebo zle skloňuje.

Do obľúbených

Ako podporovať správny vývoj reči a komunikačných schopností dieťaťa III.

 Miriam Miriam

Vývoj reči u detí od 1 do 3 rokov prechádza určitými fázami. Preto nepanikárte, ak vaše dieťa trošku koktá, zadrháva sa alebo zle skloňuje.

Do obľúbených

Vývoj reči u batoliat 

 • od jedného roku veku dieťa začína napodobňovať dospelých, opakovať slová a objavuje hovorenie ako zaujímavú činnosť

 • od dvoch rokov spravidla začína pomocou reči dosahovať drobných cieľov a ovplyvňovať dospelých

 • v troch rokoch s pomocou slov už vyjadruje svoje myšlienky

Čo je obvyklé u dieťaťa od 1 do 3 rokov?

 • dieťa najprv používa predovšetkým podstatné mená, neskôr slovesá a začínajú vznikať dvojslovné základné vety, napríklad: "Otec papá", "Miša hajá" 

 • ako jedny z prvých používajú deti aj zvukomalebné citoslovcia: bác, jéj, haf. Až neskôr postupne prichádzajú na rad aj ostatné slovné druhy a slovná zásoba sa zväčšuje

1,5 roka

Nastáva prvé obdobie otázok. Dieťa sa rado a často pýta: "Čo je to?, Kto je to?" Prostredníctvom týchto otázok si zväčšuje nielen svoju slovnú zásobu, ale rozvíja si tiež schopnosť dialógu. Preto je potrebné deťom odpovedať, hoci niekedy nám, rodičom, už dochádzajú sily.

1-3 roky

Reč a komunikácia je spätá s konkrétnymi javmi a vecami. Slová označujú konkrétne veci.

3 roky

Nastáva čas, kedy deti začínajú zovšeobecňovať, abstrahovať. Veľmi rýchlo narastá slovná zásoba a môže sa stať, že sa dieťa začne zadrhávať alebo opakovať slová. Nie je nutné hneď panikáriť. Spravidla v tomto období ide o fyziologický jav, ktorý rýchlo odznie, ak je zvolený vhodný postoj rodičov, teda nekarhať a netrestať ... Je dobré dieťa nenásilne zastaviť a povedať, aby vám slovo pošepkalo. Pri šepkaní sa spravidla už dieťa nezasekne.

V tomto období sa objavuje ďalšia fáza otázok "Prečo?" Deti sa stále dookola pýtajú a rodičia stále dokola odpovedajú, alebo by sa aspoň mali snažiť odpovedať čo najdlhšie.

4 roky

Dieťa najprv vôbec neskloňuje ani nečasuje, neskôr áno, ale nie úplne správne. Je to normálne a netreba sa zbytočne znepokojovať. Neskôr začína skloňovanie a časovanie napodobňovať podľa dospelých a to úplne pravidelne, takže vznikajú slová ako dobrejší, lepšejší a ďalšie.

Výslovnosť jednotlivých slov a hlások nie je úplne správna. Deti najskôr vyslovujú správne hlásky a slová, ktoré vyžadujú najmenšiu fyziologickú námahu. Spravidla to bývajú slová ako mama, baba, tata, hami ...

Čo môžeme urobiť pre správny vývin komunikácie u našich detí?

Aby sme čo najviac rozvíjali komunikačné schopnosti a zručnosti našich detí, mali by sme: 

1. Využívajte základné prvky komunikácie:

7 tipov

 1. Komunikujte pokiaľ možno tvárou v tvár na rovnakej úrovni -  umožníte  tak dieťaťu lepší očný kontakt, môže sledovať ústa hovoriaceho, čo mu pomáha v obzeraní jednotlivých hlások a upevňovaní spôsobu ich tvorenia.

 2. Hovorte jasne, zreteľne, využívajte základnú slovnú zásobu a krátke vety

 3. Pomenovávajte stručne a jasne, čo práve robíte -  môžu to byť vaše aktivity, predmety okolo vás a aj to, ako sa cítite. Dieťaťu tak poskytujete možnosť krozšíreniu slovnej zásoby a pomáhate mu tiež venovať pozornosť tomu, čo sa deje - to je dôležité pre jeho schopnosť zorientovať sa v situácií

 4. Opakujte to, čo dieťa hovorí - ak dieťaťu nerozumiem a nepoznám, čo hovorí, opakujem to, čo počujem a s týmto zvukom sa môžem rôzne hrať. Mením intonáciu, hlasitosť, tempo ... Dávam tak dieťaťu najavo, že ho počujem a vnímaním, dávam si čas na premýšľanie nad tým, čo by to mohlo byť za slovo. Som na strane dieťaťa, som s ním v jeho "trápení".  Ak dieťaťu rozumiem, zopakujem slovo, ktoré rozumiem, správne po stránke výslovnosti, aby dieťa malo správny vzor pre napodobňovanie.

 5. Pochválte, povzbudte a motivujte - dieťa chválime za konkrétne veci: "Ja už ti krásne rozumiem, áno, to je auto. Rozprávaj ďalej." Dávame otázky, ktoré sa týkajú daného slova, pojmu.

 6. Obsah a forma - to čo hovoríme, teda obsah, musí byť v súlade s tým, akým spôsobom to hovoríme, prispôsobíme teda intonáciu a dynamiku. Je dobré mať na pamäti, že deti do 6 rokov nerozumejú irónii.

 7. Prijímanie a rozširovanie iniciatív dieťaťa- každý sa najlepšie učí to, čo ho baví. Ak vidíte a počujete iniciatívu dieťaťa, snažte sa s ňou pracovať a nie vymýšľať svoju vlastnú. 

PRÍKLAD PRIJÍMANIA

A ROZŠIROVANIA INICIATÍV DIEŤAŤA 

Dieťa ukazuje obrázok zo školy. Rodič sa na neho pozerá a komentuje: „Dnes ste v škôlke maľovali, že? Čo si to tu namaľoval?“ 

Dieťa odpovedá: „Suna“. 

Rodič: „Aha, suna, suna a kde je sun?“ 

Dieťa ukazuje na obrázok a hovorí sun. 

Rodič: „Aha, tu je sun. To je krásne podarený sun, a čo robí?“   

Dieťa: „Papa“. 

Rodič: „Aha papá, sun papá. Sun je slon, slon papá, je to tak?“

2. Vyvíjajte aktivity, ktoré vedú k rozvoju komunikačných zručností: 

Hovorte si s deťmi rôzne riekanky doplnené hrou na telo, tlieskaním, dupaním.

" Kovaj, kovaj kováčik (buchneme pästičkou do chodidla na nohe),

okovaj mi nožičku (buchneme druhou pästičkou do druhej nohy),

okovaj mi obe (tleskneme sa do stehien),

zaplatím ja tebe " (tlieskame).

Spievajte jednoduché pesničky s pohybom:

"Až ja budem veľká (dieťa dvíha ruky až nad hlavu),

bude zo mňa sedliačka, (ruky do boku),

príďte k nám (ukazujeme smerom k nám),

ja vám dám plný krčah mliečka."

Spievajte melódiu jednoduchej pesničky na niektoré slabiky napríklad, dadada, nananu atď..

Rozprávajte sa nad obrázkami

S dieťaťom sa môžete rozprávať o tom, čo je na obrázku, kde je to, ako to vyzerá ... Ak dieťa nevie, čo by povedalo, dávame mu vždy možnosti: "Je to slon alebo dom?"

Deti v tomto období získavajú veľkú slovnú zásobu. Väčšinou je obsiahlejšia tá pasívna, teda slová, ktorým dieťa rozumie, ale samo ich nepoužíva, a nie vždy si na ne dokáže spomenúť a vybaviť si ich správne znenie. Tým, že dáme dieťaťu na výber z dvoch možností mu slovo pripomenieme, a tak posilňujeme mimo vyjadrovacie schopnosti aj jeho sebavedomie. Nechávame dieťa na obrázkoch vyhľadať to, čo hovoríme a potom ho necháme na onú konkrétnu vec ukázať a hovoriť o nej. 

Vyššie popísané metódy vyžadujú čas, ktorý je nutný deťom venovať. Skúste si na tieto činnosti vyhradiť aspoň niekoľko minút denne. Pokroky vašich detí vám budú sladkou odmenou za vašu trpezlivosť a ochotu venovať im svoj ​​čas, hoci by bol sebedrahší ...

Pomohol vám článok?
Zdieľajte článok s priateľmi
Do obľúbených
Podobné články
Nutriklub stále rastie.
Ďakujeme vám za dôveru.
Chcem sa zaregistrovať
20+
Odborníkov sa zapojilo do tvorby obsahu
45 000+
Spokojných mamičiek a oteckov
350+
Článkov
od odborníkov
25 000+
Zodpovedaných otázok v našej poradni
Chcem sa zaregistrovať
Online poradňa