Čo robiť, keď je dieťa zasiahnuté elektrickým prúdom
Čo robiť, keď je dieťa zasiahnuté elektrickým prúdom
 A. Řepová A. Řepová
3 minúty čítania

 • Úraz elektrickým prúdom je u detí našťastie menej častý ako iné typy úrazov, je však rovnako závažný. 
 • Aká je prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom?

Do obľúbených

Čo robiť, keď je dieťa zasiahnuté elektrickým prúdom

 A. Řepová A. Řepová
3 minúty čítania

 • Úraz elektrickým prúdom je u detí našťastie menej častý ako iné typy úrazov, je však rovnako závažný. 
 • Aká je prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom?

Do obľúbených

PRÍČINA A PREVENCIA

Medzi príčiny úrazu elektrickým prúdom patria:

 • hryzenie elektrickej šnúry u malých detí,

 • dávanie rôznych predmetov do elektrickej zásuvky,

 • priamy kontakt s drôtmi elektrického vedenia,

  Zadejte svůj e-mail a dostaňte z Nutriklubu víc!
  Získajte cenné rady od našich odborníkov a množstvo ďalších výhod!
  Přidejte s k nám!
 • úder blesku,

 • iné (tu by sme mohli zaradiť aj prehltnutie batérie z mobilného telefónu či iného elektrického spotrebiča, aj keď mechanizmus účinku je tu celkom iný).

Prevencia úrazu elektrickým prúdom

Úrazom detí elektrickým prúdom je potrebné predchádzať. Nebezpečenstvo závažného postihnutia orgánov alebo úmrtia je vysoké. Malým deťom musíme zabrániť v kontakte s elektrickými káblami či zásuvkami. Najmä tu je nutné pripomenúť nebezpečenstvo prehltnutia malých batérií, ktoré si malé dieťa často dá do pusy a prehltne. U adolescentov je veľké nebezpečenstvo úrazov z drôtov vedenia vysokého napätia. Informácia, že sa pred úderom blesku nemáme schovávať pod vysoký strom a podobne, je dobre známa.

Charakter poškodenia organizmu ovplyvňujú:

 • vlastnosti prúdu – „nízkonapäťový“ (menej ako 1000 voltov) a „vysokonapäťový“ (viac ako 1000 voltov),

 • miesto a rozsah postihnutých tkanív, orgánov.

Možné následky:

 • miestne postihnutie, ktoré má charakter popálenia kontaktnej kože či sliznice alebo môže vyvolať celkovú reakciu. Tá vedie k postihnutiu srdcovej aktivity alebo zastaveniu dýchania či strate vedomia.

 • k celkovému postihnutiu dochádza predovšetkým pri úraze „vysokonapäťovým“ elektrickým prúdom.

 • malé popálenie kože či slizníc, ktoré je spôsobené elektrickým prúdom, je často viac závažné preto, že dochádza k postihnutiu daných tkanív do väčších hĺbok, nezávisle od veľkosti popálenej plochy.

Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Pri úraze elektrickým prúdom by sme mali postupovať tak, aby sme neohrozili seba v prípade trvalého kontaktu postihnutého s elektrickým vedením. V domácnosti však väčšinou dôjde k skratu a tým aj k prerušeniu dodávky elektrického prúdu poistkami. Ak nedošlo k prerušeniu elektrického prúdu, vypnite istič alebo hlavný vypínač. V prípade, že nie je možné bezpečne prerušiť prívod prúdu, použite k odstráneniu postihnutého z dosahu pôsobenia elektrického prúdu nevodivý predmet, napr. tyčku z metly alebo vetvu (pozor, nesmie byť vlhká, pretože voda je vodivá). Nepoužívajte ani kovové predmety!

 • Ak je dieťa pri vedomí a má na ruke, ústach alebo inom mieste popálenie kože, mali by sme samozrejme vyhľadať lekára k posúdeniu liečby a ďalšieho ošetrenia spáleného miesta.

 • Ak dieťa stratí vedomie alebo nedýcha, mali by sme zistiť, či má prítomnú akciu srdca a podľa toho zahájiť resuscitáciu. V týchto všetkých prípadoch môže ísť o systémové postihnutie organizmu, s poruchami srdcovej činnosti, čo vždy vyžaduje bezprostredné lekárske ošetrenie.

 • Ak zistíme, že dieťa prehltlo batérie, musíme rovnako vyhľadať lekársku pomoc kvôli nebezpečenstvu poleptania slizníc tráviaceho traktu a ďalších komplikácií.

Mohlo by vás tiež zaujímať: keď dieťa musí ísť do nemocnice
Pomohol vám článok?
Podobné témy
Zdravie batoľaťa Vývoj batoľaťa a starostlivosť o batoľa
Zdieľajte článok s priateľmi
Do obľúbených
Podobné témy
Zdravie batoľaťa Vývoj batoľaťa a starostlivosť o batoľa
Podobné články
Nutriklub stále rastie.
Ďakujeme vám za dôveru.
Chcem sa zaregistrovať
20+
Odborníkov sa zapojilo do tvorby obsahu
45 000+
Spokojných mamičiek a oteckov
350+
Článkov
od odborníkov
25 000+
Zodpovedaných otázok v našej poradni
Chcem sa zaregistrovať
Online poradňa