Čo robiť, keď dieťa spadne zo schodov

Pád zo schodov sa môže skončiť iba modrinou, odrením ale aj zlomením kosti, poranením mozgu alebo chrbtice. Aká je prvá pomoc pri páde zo schodov?

Najnebezpečnejším poranením je postihnutie mozgu. Úder do hlavy sa môže bezprostredne po páde prejaviť modrinou, tržnou ranou alebo opuchom v mieste úderu a dieťa si sťažuje len na bolestivosť v mieste poranenia. Úder do hlavy však môže viesť až k otrasu mozgu alebo zmliaždeniu mozgu a v najzávažnejších prípadoch až ku krvácaniu v dôsledku poranenia lebky. To všetko ale na prvý pohľad vôbec nemusí byť zrejmé!

Je preto na rodičoch, aby posúdil závažnosť poranenia a podľa potreby vyhľadal lekárske ošetrenie.

Ako spoznať otras mozgu?

Najčastejším prejavom otrasu mozgu je: 

  • krátkodobé bezvedomie,

  • pocit na zvracanie alebo už samotné zvracanie,

  • krátkodobý výpadok pamäti (dieťa si nepamätá udalosti, ktoré sa stali bezprostredne v čase úrazu), skorý nástup bolesti hlavy a podobne.

Tento druh postihnutia je väčšinou s dobrou prognózou. Dieťa s týmito problémami je však vždy potrebné nechať vyšetriť detským lekárom, prípadne neurológom a očným lekárom.

Závažnejšie poranenie so závažnejším pomliaždením alebo krvácaním sa už prejavuje poruchou vedomia, pohybu, kŕčmi a podobne. Zradné sú predovšetkým tzv. subdurálne krvácania (krvácanie do lebky – tvrdá mozgová plena) u dojčiat alebo aj u detí, kde interval s poruchou vedomia môže byť od úrazu vzdialenejší.

Kedy kontaktovať lekára?

Lekára kontaktujte vždy, ak máte podozrenie na otras alebo závažnejšie poranenie mozgu. V takom prípade je nevyhnutné dieťa nechať vyšetriť lekárom.