Apgar hodnotenie u novorodenca

Apgar skére, hodnotenie novorodenca po pôrode

Apgar skóre je tzv. hodnotenie zdravotného stavu novorodenca v prvých minútach po pôrode. Aké sú jednotlivé kritéria a čo znamená, ak vaše dieťatko získalo napríklad 9 bodov?

Apgar skóre

V prvých minútach po pôrode hodnotí lekár nasledujúce prejavy:

  • A - adaptácia kože. Hodnotí sa farba kože a jej schopnosť sa vyrovnať s prostredím mimo plodovú vodu. 

  • P - pulz. Lekári merajú počet srdcových sťahov. 

  • G - grimasy. Lekár hodnotí odozvu dieťaťa na podráždenie. 

  • A - aktivita. Hodnotí sa napätie svalov. 

  • R - respirácia, teda dýchanie.

Vysvetlenie výsledkov testu

Stav dieťaťa sa hodnotí v prvej, piatej a desiatej minúte po pôrode, bodmi od nuly do dvoch (čím lepší stav novorodenca, tým viac bodov):

  • 8-10 bodov zodpovedá zdravému novorodencovi, ktorý je po pôrode bez ťažkostí

  • 5-7 bodov znamená, že novorodenec má pri príchode na svet určité ťažkosti so začiatkom dýchania, s prispôsobením sa novým podmienkam, väčšinou však majú prechodný charakter

  • menej než 5 bodov majú novorodenci s porušenými základnými životnými funkciami, ktorí vyžadujú neodkladnú lekársku starostlivosť

Mohlo by vás tiež zaujímať: Prvé priloženie