Psychomotorický vývoj dieťaťa (3. - 4. mesiac)

  • Zistite, na aké indikátory správneho psychomotorického vývoja sa zamerať v 3. a 4. uk. mesiaci veku bábätka. 
  • Pohybové schopnosti bábätiek sa lepšia veľmi rýchlo.
Baby Lying on Back, Happy Infant Kid in Blue Bodysuit, Beautiful Child Lie over White blanket

3. mesiac

Tento mesiac je vo vývoji dieťaťa po mnohých stránkach kľúčový. Jeho pohybový a nervový systém dozrel natoľko, že jednotlivé pohybové schopnosti dieťaťa v tomto veku sa budú odrážať aj v nasledujúcich mesiacoch a v celom živote.

Čo by malo bábätko dokázať v ľahu na chrbte?

Malo by dokázať udržať telíčko v osi. Tj. hlava, trup a nožičky sú v jednej priamke. Do troch mesiacov dieťa skôr drží hlavičku v úklone, ramená sú tiež naklonená a bruško vychýlené na stranu, kam bábätko otočí tvár. V 3. mesiaci by dieťa, ak je vývoj držania tela v poriadku, malo toto asymetrické držanie dokázať pozmeniť v symetrické a teda aspoň krátkodobo položiť hlavičku, krk, trup a nožičky v jednej pozdĺžnej osi, zatiaľ čo osi ramien a panvy sú na túto pozdĺžnu os kolmé.

Ďalším kľúčovým bodom typickým pre dovŕšenie 3. mesiaca je, že dieťa dokáže nadvihnúť nožičky do 90 stupňov vo všetkých kĺboch ​​na dolných končatinách. Znamená to, že dokáže nadvihnúť nožičky spolu so symetricky držaným telom tak, že stehienka sú kolmo k podložke, predkolenia vodorovne s podložkou a chodidlá opäť kolmo k podložke.

V ľahu na chrbte sa trojmesačné bábätko hrá s ručičkami. Vedome sa s nimi hrá, pozerá sa na ne a dáva si ich do pusy. Od tejto doby všetko, čo príde do jeho rúk, bude chcieť aj ochutnať. Respektíve jazykom spoznať kvalitu predmetu, rovnako ako hmatom - ručičkami. Ručičky by mali byť už po väčšinu dňa otvorené. Ak sa snaží hračku či váš prst uchopiť, dotkne sa predmetu najprv dlaňou z malíčkovej strany a potom hračku zabalí do celej dlane. Palček ešte stále pracuje na strane ostatných prstíkov (až neskôr sa postaví proti ostatným prstom a vytvorí sa ruka typická pre človeka).

Čo by malo bábätko dokázať v ľahu na brušku?

V ľahu na brušku by sa bábätko malo dokázať opierať sa o oba lakte a predlaktia . Hlavička a krk sú pretiahnuté v osi telíčka. Telíčko je tiež mierne nesené nad podložkou a bábätko sa opiera o podložku pod pupkom. Väčšina tela a hlavička je teda nesená proti gravitačnej sile.

Kedy hodnotíme?

Najvhodnejšie je hodnotiť bábätko vo chvíli, keď je bez odevu.

Ako hodnotíme?

Opäť môžete kvalitu vzpriamení ohodnotiť sami. Telíčko bude nesené nad podložkou tak, že dieťa dokáže zapojiť súčasne svaly na prednej i zadnej strane trupu a šije . Ak vykonáva napriamenie len zapojením svalov na zadnej strane trupu a šije, uvidíte vrásky naprieč chrbta pod lopatkami a v páse. Krk bude krátky, akoby zapadnutý medzi ramienkami bábätka.

Cieľ sledovania:

Ak bábätko dokáže správne napriamiť trup a hlavičku, neuvidíte na jeho chrbátiku a krku žiadne vrásky.

Čo keď dieťa niektoré pohyby nezvládne?

Kvalitou by malo vaše bábätko dosiahnuť určitých, vyššie popísaných, schopností. Ak bábätko nedokáže používať v tomto veku niektoré kľúčové pohybové programy, bude sa ich nedostatok prejavovať aj v ďalších mesiacoch.

Charakteristickým, dobre pozorovateľným príkladom, môže byť napr. tzv. "chybné držanie tela" od doby, kedy dieťa stojí a chodí a naďalej aj v predškolskom a školskom veku. Ak totiž dieťa nedokáže v 3. mesiaci dostatočne sklopiť panvu, zaktivovať brušné svaly a hlboké svaly chrbtice, v neskoršom veku sa tieto nedostatky prejavia ako predsunuté držanie hlavy, odstátej lopatky od hrudníka (pripomínajú krídelká), pokrivené bruško, chôdza s vtočenými špičkami dovnútra a pod.

Rovnako tak, ak dieťa v tomto veku nedokáže aspoň krátkodobo zaujať symetrickú polohu (popis viď vyššie), bude sa tento nedostatok prejavovať neskôr opäť ako chybné držanie tela a následne môže vzniknúť skolióza chrbtice.

Čo robiť, keď zistím nejaké nezrovnalosti?

Vzhľadom na to, že riadenie pohybu je čisto v kompetencii aktivity CNS (centrálnej nervovej sústavy), poraďte sa, v prípade, že sledujete u dieťaťa nejaké nezrovnalosti, o prípadnom cvičení na báze aktivácie pohybových programov v CNS s pediatrom, neurológom či fyzioterapeutom.

4. mesiac

Čo by malo bábätko dokázať v ľahu na chrbte?

V ľahu na chrbte siaha bábätko po hračke. Respektíve, podáte ak hračku sprava, bábätko na ňu siahne pravou ručičkou a opačne, ak podávate hračku zľava, bábätko ju uchopí ľavou ručičkou. Ak ponúknete hračku sprava a budete ju pozvoľna posúvať vľavo, dieťa sleduje hračku pravou ručičkou do stredu a ďalej siaha na hračku ľavou ručičkou. Až po dovŕšení veku piatich mesiacov bude vaše bábätko schopné siahať na hračku rovnakou ručičkou aj cez stredovú čiaru. Táto jeho nová zručnosť mu umožní začať sa po piatom mesiaci pretáčať na bok a neskôr na bruško.

Úchop, rovnako tak, ako ostatné pohyby, je závislý na stabilite polohy dieťaťa. Ak teda dieťa v 3. mesiaci nedokázalo zaujať symetrickú polohu, bude sa aj vývoj úchopu a uvoľňovania prstov a ručičky oneskorovať.

V ľahu na chrbte dokáže bábätko nadvihnúť nožičky ešte vyššie, a tak si dokáže siahnuť až na bedrá, prípadne až na stehná.

4,5 mesiaca

Čo by malo bábätko dokázať v ľahu na chrbte?

Záujem o hračku dieťaťa silnie, čo bábätko vedie k ďalšiemu pokroku. V ľahu na chrbte, ak  ponúknete hračku v strednej rovine, tj. presne nad tvárou dieťaťa, nebude sa môcť rozhodnúť, akú ručičkou na hračku siahne. Toto sa bude prejavovať tzv. "motorickým nepokojom", kedy dieťa bude triasť ručičkami, kopať nožičkami, popr. sa zakláňať, otvárať ústočká, akoby celým telom chcelo hračku uchopiť.

V tomto období sa bude vaše bábätko snažiť pretočiť na bok. Pokiaľ bude mať dostatočne silné brušné svaly a jeho koordinácia prednej a zadnej strany trupu bude dobrá, dokáže sa pretočiť za ponúkanou hračkou na bok. Až to prvýkrát uvidíte, zaznamenajte si to do záznamníčka svojho dieťatka.

Pozor!

Správna koordinácia pretočenie je taká, keď dieťa pritiahne nožičky čo najbližšie k brušku, nadvihne zadoček od podložky a potom sa pretočí za ponúkanú hračkou. Najlepšie, ak hračka bude položená vedľa neho na podložke. Signálom pre vás, že sa bábätko začne čoskoro pretáčať, môže byť aj fakt, že dokáže položiť svoju pažu na podložku v uhle 90 stupňov voči telu.

Čo by malo bábätko dokázať v ľahu na brušku?

V ľahu na brušku dochádza v tomto mesiaci k veľkému pokroku. Bábätko sa dokáže oprieť o jednu ruku, respektíve lakeť a predlaktie, pričom druhú ručičku dokáže uvoľniť na uchopenie hračky. Zároveň si musí trošku nakročit nožičkou a oprieť sa o kolienko.

Jedným z hlavných meradiel je, ak dieťa vo veku piatich mesiacov dokáže zdvihnúť svoju pažu nad horizontálu. V tej chvíli je jasné, že jeho vývoj bude postupovať tak, že po čase bude stáť a chodiť. Toto je jedným z ukazovateľov, ktoré sa hodnotia u detí napr. S detskou mozgovou obrnou pri hodnotení prognózy vývoja dieťaťa.

Pokračujte na ďalší článok o psychomotorickom vývoji deti starých 5 do 6 mesiacov.

Psychomotorická mapa vývoja detí

Stiahnite si našu psychomotorickú mapu pre deti vo veku do 1. roka života a majte všetky informácie o vývoji vášho dieťatka poruke.

Autor: Mgr. Iva Bílková, fyzioterapeutka

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x