Prvá pomoc keď sa dieťa popáli

  • U najmenších detí sa najčastejšie stretávame s obareninami, u starších detí s popáleninami. 
  • Ako pri nich postupovať? 
  • Aká je prvá pomoc pri popáleninách?
Mother and child bake a pie. Young woman and her daughter cook in a white kitchen. Kids baking pastry. Children helping to make dinner. Modern interior with oven and other appliances. Family eating.

Ako postupovať pri popálení dieťaťa?

V prvom rade je nutné odstrániť zdroj, ktorý dané poškodenie organizmu vyvolal:

  • pri zasiahnutí elektrickým prúdom je nutné prerušiť jeho prívod a ďalej postupovať podľa potreby,

  • pri obareninách je potrebné odstrániť časť odevu, ktorá je presiaknutá vriacou tekutinou,

  • pri horení odevu je nutné zabrániť prístupu kyslíka k ohňu za použitia nehorľavých materiálov (nikdy však nie z umelých hmôt).

Dieťa neustále sledujte, pretože u neho môže dôjsť k rozvoju šoku. Udržujte ho v teple aby neprechladlo a pri strate vedomia postupujte podľa pokynov resuscitácie.

Popáleniny – ako ich ošetriť?

Popálenú plochu by sme mali chladiť obkladmi namočenými do studenej a čistej vody alebo ešte lepšie (napríklad prsty končatiny) pod prúdom studenej pitnej vody. Chladenie robíme až do doby ďalšieho odborného zákroku. Ideálne je, ak k obkladom použijeme sterilný zdravotnícky materiál.

pozor!

Chladiť obkladmi alebo prúdom studenej vody by sme mali len v prípade, že veľkosť popálenej plochy nie je väčšia ako 5 % celkového telesného povrchu. U závažnejších popálenín by sme tak mohli vyvolať alebo prehĺbiť šok a ďalšie nežiaduce reakcie organizmu. K posúdeniu veľkosti postihnutej plochy možno orientačne použiť veľkosť dlane postihnutého dieťaťa. Jej plocha odpovedá približne 1 % telesného povrchu.

Na postihnuté plochy kože by sme nemali nič aplikovať, nemali by sme prepichovať prípadné pľuzgiere alebo odstraňovať z poranených miest prípadné nečistoty. To všetko patrí do rúk zdravotného pracovníka.

Musíme si pamätať, že v odbornej ambulancii by malo byť ošetrené každé popálené dieťa do dvoch rokov veku, nezávisle na veľkosti a rozsahu popálenia, ďalej dieťa staršie ako dva roky s popáleninami tváre, sedacích svalov, genitálií a s popáleninami končatín. Lekársku pomoc by mali vyhľadať aj všetci pacienti s popáleninami väčšími ako je 10 % povrchu tela.

Pripravte sa na neočakávané situácie! Prečítajte si ďalšie články o poskytovaní prvej pomoci deťom.


Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x