Ako si poradiť s osýpkami u detí?

Osýpky u detí sú dnes vďaka očkovaniu pomerne vzácne. Ako ich ale rozpoznať a aká je ich liečba? Ako prebieha očkovanie detí proti osýpkam?

Mother nursing sick child At Home

Všeobecná charakteristika osýpok

 • zdrojom nákazy je chorý jedinec od prvých príznakov ochorenia do 6. dňa po vzniku vyrážky,
 • inkubačná doba je v priemere 10 dní (s krajnými hodnotami medzi 8 - 14 dňami) . U pacientov, ktorým bol aplikovaný imunoglobulínový preparát, podaná transfúzia krvi alebo plazmy, môže byť inkubačná doba predĺžená.

Ako rozpoznať prvé príznaky osýpok?

Osýpky prebiehajú v dvoch štádiách: 

1. Prodromálne štádium

Prodrómy sú príznaky, ktoré sa vyskytujú pred nástupom typických príznakov pre určitú chorobu. Prvá fáza ochorenia trvá najmenej 3 dni.

Príznaky ochorenia:

U detí je typický vzhľad „uplakaného dieťaťa“. Intenzita týchto príznakov aj horúčka sa postupne zvyšujú, býva dráždivý kašeľ, spojivky sú silne začervenané. Výsypu vyrážky predchádza objavenie tzv. Kolikových-Filatovových škvŕn na sliznici ústnej dutiny v oblasti dolných stoličiek. Ide o belavé škvrnky na začervenanom pozadí, ktoré sú pre osýpky typické.

2. Štádium vyrážky (exantémové štádium)

V druhom štádiu dochádza k výsypu typickej vyrážky, ktorá sa objavuje najskôr za ušnými lalokmi, šíri sa postupne na tvár, krk a hornú časť trupu. Počas asi 4 dní sa postupne vyrážka rozšíri na celé telo. Vyrážka tvorí nepravidelné, miestami splývajúce, sýto červené až červenofialové škvrnky a pupienky (makulopapuly).

Po poklese teploty dochádza v rovnakom smere k vyblednutiu vyrážky, príznaky kataru horných dýchacích ciest sa zmierňujú a nastáva rekonvalescencia. Prechodne zostávajú na koži ložiská zvýšenej pigmentácie, koža sa môže jemne olupovať.

Pri ťažkom priebehu osýpok môže dochádzať ku krvácaniu vyrážky.

 • u detí s poruchami bunkovej imunity prebiehajú osýpky niekedy ako dlhotrvajúce horúčkovité ochorenie bez vyrážky, ale s komplikáciami ako je zápal pľúc, dochádza k dlhotrvajúcemu vylučovaniu vírusu.

 • závažný priebeh osýpok je pozorovaný u detí s AIDS.

Ľahký priebeh s nevýraznými príznakmi a vyrážkou je pozorovaný u pacientov s pasívne získanými protilátkami (po aplikácii imunoglobulínových preparátov, po transfúzii krvi či plazmy, u mladších dojčiat s prenesenými materskými protilátkami).

Liečba osýpok

Pri nekomplikovanom priebehu ochorenia je liečba tzv. symptomatická (zameraná na zmiernenie príznakov ochorenia u pacienta), antibiotiká sa podávajú až pri bakteriálnej komplikácii. Pri zápale mozgu a pľúc sa aplikujú protizápalové lieky – kortikosteroidy.

Komplikácie počas osýpok

Pretrvávanie horúčky po úplnom výsype vyrážky či jej znovuobjavenie je známkou komplikácie ochorenia. Komplikácie môžu byť spôsobené pridruženou bakteriálnou infekciou alebo samotným vírusom osýpok.  

Najčastejšie komplikácie vznikajú nasadnutím bakteriálnej infekcie na tkanivá poškodené vírusom osýpok:

Najzávažnejšie komplikácie spôsobené vlastným vírusom osýpok:  

 • zápal pľúc,

 • zápal hrtanu s možnosťou dusenia,

 • veľmi prudko prebiehajúci zápal „slepého“ čreva (apendicitída),

 • zápal mozgu (encefalitída) s častými neurologickými následkami a úmrtnosťou 10 %.

Neprekonali ste osýpky a stretli ste sa s nákazou?

Ak ste boli v detstve očkovaní, nič sa nedeje, očkovanie vás ochráni. Ak ste ale očkovaní neboli, patríte medzi tzv. vnímavé osoby a je možné, že budete ohrození nákazou. Existujú dve možnosti, ako sa chrániť:

 • aplikácia protilátok najneskôr do 6. dňa po styku s nákazou,

 • očkovaním vykonaným do 3.dňa po styku s nákazou. Po očkovaní vzniká imunita skôr, ako v priebehu prirodzenej nákazy. Preto možno vnímavé osoby po styku s osýpkami pred ochorením očkovaním chrániť.

Prevencia? Očkovanie proti osýpkam

K očkovaniu sa používajú vakcíny obsahujúce živé oslabené vírusy osýpok. U nás je v súčasnej dobe registrovaná len kombinovaná vakcína Priorix – proti osýpkam, príušniciam a ružienke (výrobca GlaxoSmithKline).

Kedy sa očkujú malé deti?

Trojkombináciou sa očkujú deti od 1. dňa 15. mesiaca vekupreočkovanie sa robí v 11. roku života. Medzi 6. - 12. dňom po očkovaní sa môže asi u 1/3 pacientov objaviť fyziologická postvakcinačná reakcia:

 • zvýšená teplota,

 • únava,

 • katar horných dýchacích ciest (vzácnejšie),

 • prekrvenie spojiviek,

 • ľahké zdurenie príušnej oblasti,

 • prchavá vyrážka (asi u 1 – 2% očkovaných).

Dodatočné informácie o osýpkach

Osýpkami môžete ochorieť len raz

Osýpky spôsobujú prechodné zníženie bunkovej imunity. Ochorenie zanecháva celoživotnú imunitu. Ak ste už teda osýpky prekonali, znovu nimi nemôžete ochorieť.

Pomalá vírusová infekcia môže skončiť smrťou

Po ochorení osýpkami v detskom veku môže niekedy vírus dlhodobo skryto prežívať v mozgu. Dochádza k tzv. pomalej vírusovej infekcii, ktorá sa prejaví po rokoch závažnými neurologickými príznakmi, končiacimi smrťou pacienta.

Sú osýpky nebezpečné pre tehotné ženy?

Pri ochorení tehotnej ženy nedochádza ku vrodeným vadám plodu.

Je nutná návšteva lekára?

Ochorenie osýpkami podlieha hláseniu a podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 585/2008 Z.z. patrí medzi infekčné ochorenia, u ktorých sa nariaďuje izolácia chorého v domácom prostredí alebo v zariadení ústavnej starostlivosti. Pacienta je nutné izolovať do 7. dňa od vzniku vyrážky.

Koho nemožno očkovať?

Očkovať nie je možné pacientov s poruchou imunity, tehotné ženy, pacientov s akútnym horúčkovitým ochorením, pacientov s predchádzajúcou ťažkou alergickou reakciou na podanie vakcíny. Pacienti s neurologickým ochorením sa očkujú po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

Komplikácie po očkovaní

Ku komplikáciám po očkovaní dochádza vzácne. Očkovaním vyvolaný zápal mozgu (postvakcinačný meningoencefalitída) je extrémne vzácny, vyskytuje sa s frekvenciou menšou ako 1:5 miliónom aplikovaných dávok vakcíny. Prenos infekcie osýpok z očkovaných jedincov na vnímavé osoby nebol zaznamenaný.

vedeli ste?

Po zavedení očkovania došlo k výraznému poklesu chorobnosti, ale bohužiaľ aj k následnému stále sa zvyšujúcemu podceňovaniu rizika tohto závažného ochorenia (či už zo strany rodičov, ale bohužiaľ aj lekárov). V posledných rokoch v mnohých európskych štátoch z dôvodu zníženej preočkovanosti narastá počet ochorení osýpok (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Nemecko).
Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x