Psychomotorický vývoj dieťaťa (3. - 4. mesiac)

Čo už vaše dieťatko dokáže v ľahu na brušku a chrbte? Podľa akých ukazovateľov môžete doma pozorovať, či sa jeho vývoj uberá tým správnym smerom?

3. mesiac

Tento mesiac je vo vývoji dieťaťa po mnohých stránkach kľúčový. Jeho pohybový a nervový systém dozrel natoľko, že jednotlivé pohybové schopnosti dieťaťa v tomto veku sa budú odrážať aj v nasledujúcich mesiacoch a v celom živote.

ČO BY MALO BÁBÄTKO DOKÁZAŤ V ĽAHU NA CHRBTE?

 • Malo by dokázať udržať telíčko v osi, tj. hlava, trup a nožičky sú v jednej priamke . Do troch mesiacov dieťa skôr drží hlavičku v úklone, ramená sú tiež naklonené a bruško vychýlené na stranu, kam bábätko otočí tvár.
  V 3. mesiaci by dieťa, ak je vývoj držania tela v poriadku, malo toto asymetrické držanie dokázať pozmeniť v symetrické a teda aspoň krátkodobo položiť hlavičku, krk, trup a nožičky do jednej pozdĺžnej osi, zatiaľ čo osi ramien a panvy sú na túto pozdĺžnu os kolmé.

 • Ďalším kľúčovým bodom typickým pre dovŕšenie 3. mesiaca je, že dieťa dokáže nadvihnúť nožičky do 90 stupňov vo všetkých kĺboch na dolných končatinách. Znamená to, že dokáže nadvihnúť nožičky spolu so symetricky držaným telom tak, že stehienka sú kolmo k podložke, predkolenia vodorovne s podložkou a chodidlá opäť kolmo k podložke.

 • V ľahu na chrbte sa trojmesačné bábätko hrá s ručičkami . Vedome sa s nimi hrá, pozerá sa na ne a dáva si ich do pusy. Od tejto doby všetko, čo príde do jeho rúk, bude chcieť aj ochutnať. Respektíve jazykom spoznať kvalitu predmetu, rovnako ako hmatom - ručičkami. Ručičky by mali byť už po väčšinu dňa otvorené. Ak sa snaží hračku či váš prst uchopiť, dotkne sa predmetu najprv dlaňou z malíčkovej strany a potom hračku zabalí do celej dlane. Palček ešte stále pracuje na strane ostatných prstíkov (až neskôr sa postaví oproti ostatným prstom a vytvorí sa ruka typická pre človeka).

ČO BY MALO BÁBÄTKO DOKÁZAŤ V ĽAHU NA BRUŠKU?

V ľahu na brušku by sa bábätko malo dokázať opierať o oba lakte a predlaktia . Hlavička a krk sú pretiahnuté v osi telíčka. Telíčko je tiež mierne nesené nad podložkou a bábätko sa opiera o podložku pod pupkom. Väčšina tela a hlavička je teda nesená proti gravitačnej sile.

Kedy hodnotíme?

Najvhodnejšie je hodnotiť bábätko vo chvíli, keď je bez odevu.

Ako hodnotíme?

Opäť môžete kvalitu vzpriamenia ohodnotiť sami. Telíčko bude nesené nad podložkou tak, že dieťa dokáže zapojiť súčasne svaly na prednej i zadnej strane trupu a šije. Ak vykonáva napriamenie len zapojením svalov na zadnej strane trupu a šije, uvidíte vrásky naprieč chrbta pod lopatkami a v páse. Krk bude krátky, akoby zapadnutý medzi ramienkami bábätka.

Cieľ sledovania:

Ak bábätko dokáže správne napriamiť trup a hlavičku, neuvidíte na jeho chrbátiku a krku žiadne vrásky.

Čo keď dieťa niektoré pohyby nezvládne?

Kvalitou by malo vaše bábätko dosiahnuť určitých, vyššie popísaných, schopností. Ak bábätko nedokáže v tomto veku používať niektoré kľúčové pohyby, bude sa ich nedostatok prejavovať aj v ďalších mesiacoch. Charakteristickým, dobre pozorovateľným príkladom, môže byť napr. tzv. "chybné držanie tela" od doby, kedy dieťa stojí a chodí a naďalej aj v predškolskom a školskom veku. Ak totiž dieťa nedokáže v 3. mesiaci dostatočne sklopiť panvu, zaktivovať brušné svaly a hlboké svaly chrbtice, v neskoršom veku sa tieto nedostatky prejavia ako predsunuté držanie hlavy, odstáte lopatky od hrudníka (pripomínajú krídelká), pokrivené bruško, chôdza s vtočenými špičkami dovnútra a pod. Rovnako, ak dieťa v tomto veku nedokáže aspoň krátkodobo zaujať symetrickú polohu (popis viď vyššie), bude sa tento nedostatok prejavovať neskôr opäť ako chybné držanie tela a následne môže vzniknúť skolióza chrbtice.

ČO ROBIŤ, KEĎ ZISTÍME NEJAKÉ NEZROVNALOSTI?

Vzhľadom k tomu, že riadenie pohybu je čisto v kompetencii aktivity CNS (centrálnej nervovej sústavy), poraďte sa, v prípade, že sledujete u dieťaťa nejaké nezrovnalosti, o prípadnom cvičení na báze aktivácie pohybových programov v CNS s pediatrom, neurológom či fyzioterapeutom

4. mesiac

ČO BY MALO BÁBÄTKO DOKÁZAŤ V ĽAHU NA CHRBTE?

 • V ľahu na chrbte bábätko siaha po hračke . Respektíve, ak mu podáte hračku sprava, bábätko na ňu siahne pravou ručičkou a opačne. Ak podávate hračku zľava, bábätko ju uchopí ľavou ručičkou. Ak ponúknete hračku sprava a budete ju pozvoľna posúvať vľavo, dieťa sleduje hračku pravou ručičkou do stredu a ďalej siaha na hračku ľavou ručičkou. Až po dovŕšení veku piatich mesiacov bude vaše bábätko schopné siahať na hračku rovnakou ručičkou aj cez strednú čiaru tela. Táto jeho nová zručnosť mu umožní začať sa po piatom mesiaci pretáčať na bok a potom na bruško.

 • Úchop, rovnako tak, ako ostatné pohyby, je závislý od stability polohy dieťaťa. Ak teda dieťa v 3. mesiaci nedokázalo zaujať symetrickú polohu, bude sa aj vývoj úchopu a uvoľňovania prstov a ručičky oneskorovať.

 • V ľahu na chrbte dokáže bábätko nadvihnúť nožičky ešte vyššie, a tak si dokáže dočiahnuť až na bedrá, prípadne až na stehná.

4,5 mesiaca

ČO BY MALO BÁBÄTKO DOKÁZAŤ V ĽAHU NA CHRBTE?

 • Záujem o hračku dieťaťa silnie, čo bábätko vedie k ďalšiemu pokroku. Ak dieťaťu, v ľahu na chrbte, ponúknete hračku v strednej rovine, tj. presne nad tvárou dieťaťa, nebude sa môcť rozhodnúť, akou ručičkou na hračku siahne. Toto sa bude prejavovať tzv. "motorickým nepokojom", kedy dieťa bude triasť ručičkami, kopať nožičkami, popr. sa zakláňať, otvárať ústočká, akoby chcelo hračku uchopiť celým telom.

 • V tomto období sa bude vaše bábätko snažiť pretočiť na bok . Pokiaľ budemať dostatočne silné brušné svaly a jeho koordinácia prednej a zadnej strany trupu bude dobrá, dokáže sa pretočiť za ponúkanou hračkou na bok.

POZOR!

Správna koordinácia pretočenia je taká, keď dieťa pritiahne nožičky čo najbližšie k brušku, nadvihne zadoček od podložky a potom sa pretočí za ponúkanou hračkou. Najlepšie, ak hračka bude položená vedľa neho na podložke. Signálom pre vás, že sa bábätko začne čoskoro pretáčať, môže byť aj fakt, že dokáže položiť svoju pažu na podložku v uhle 90 stupňov voči telu.

ČO BY MALO BÁBÄTKO DOKÁZAŤ V ĽAHU NA BRUŠKU?

 • V ľahu na brušku dochádza v tomto mesiaci k veľkému pokroku. Bábätko sadokáže oprieť o jednu ruku , respektíve lakeť a predlaktie, pričom druhú ručičku dokáže uvoľniť a uchopiť hračky . Zároveň si musí trošku nakročiť nožičkou a oprieť sa o kolienko.

Jedným z hlavných meradiel je, ak dieťa vo veku piatich mesiacov dokáže zdvihnúť svoju pažu horizontálne. V tej chvíli je jasné, že jeho vývoj bude postupovať tak, že po čase bude stáť a chodiť. Toto je jedným z ukazovateľov, ktoré sa hodnotia napr. u detí s detskou mozgovou obrnou pri hodnotení prognózy vývoja dieťaťa.