Prvá pomoc, keď sa dieťa popáli

U najmenších detí sa najčastejšie stretávame s obareninami, u starších detí s popáleninami. Ako pri nich postupovať? Aká je prvá pomoc pri popáleninách?

Ako postupovať pri popálení dieťaťa?

V prvom rade je nutné odstrániť zdroj, ktorý dané poškodenie organizmu vyvolal:

  • pri zasiahnutí elektrickým prúdom je nutné prerušiť jeho prívod a ďalej postupovať podľa potreby,

  • pri obareninách je potrebné odstrániť časť odevu, ktorá je presiaknutá vriacou tekutinou,

  • pri horení odevu je nutné zabrániť prístupu kyslíka k ohňu za použitia nehorľavých materiálov (nikdy však nie z umelých hmôt).

Dieťa neustále sledujte, pretože u neho môže dôjsť k rozvoju šoku. Udržujte ho v teple aby neprechladlo a pri strate vedomia postupujte podľa pokynov resuscitácie.

Popáleniny – ako ich ošetriť?

Popálenú plochu by sme mali chladiť obkladmi namočenými do studenej a čistej vody alebo ešte lepšie (napríklad prsty končatiny) pod prúdom studenej pitnej vody.  Chladenie robíme až do doby ďalšieho odborného zákroku . Ideálne je, ak k obkladom použijeme sterilný zdravotnícky materiál.

Pozor!

Chladiť obkladmi alebo prúdom studenej vody by sme mali len v prípade, že veľkosť popálenej plochy nie je väčšia ako 5% celkového telesného povrchu. U závažnejších popálenín by sme tak mohli vyvolať alebo prehĺbiť šok a ďalšie nežiaduce reakcie organizmu. K posúdeniu veľkosti postihnutej plochy možno orientačne použiť veľkosť dlane postihnutého dieťaťa. Jej plocha odpovedá približne 1% telesného povrchu.

Na postihnuté plochy kože by sme nemali nič aplikovať, nemali by sme prepichovať prípadné pľuzgiere alebo odstraňovať z poranených miest prípadné nečistoty. To všetko patrí do rúk zdravotného pracovníka.

Musíme si pamätať, že v odbornej ambulancii by malo byť ošetrené každé popálené dieťa do dvoch rokov veku, nezávisle na veľkosti a rozsahu popálenia, ďalej dieťa staršie ako dva roky s popáleninami tváre, sedacích svalov, genitálií a s popáleninami končatín. Lekársku pomoc by mali vyhľadať aj všetci pacienti s popáleninami väčšími ako je 10% povrchu tela.