AHDH - hyperaktívne deti potrebujú predovšetkým vašu pomoc

  • Ani chvíľu neobsedí, poskakuje, vykrikuje a nevie sa sústrediť. 
  • Ak máte takéto správanie doma, je dosť možné, že vaše dieťa je hyperaktívne.
Shot of a cute little boy jumping on his father’s bed in the morning

Poruchy správania a hyperaktivita

Ak máte doma ratolesť, ktorá sa práve chystá do škôlky a vy si neviete ani len predstaviť, že vydrží desať minúť pokojne sedieť, potom je celkom možné, že vaše dieťa trpí ADHD, čiže poruchou pozornosti s hyperaktivitou. Ak má navyše aj problémy s hrubou motorikou, treba navštíviť odborníka, aj keď v tomto veku ešte presná diagnóza nie je istá. 

Kedy sa môžu prvýkrát objaviť problémy správania?

Hyperaktívne deti mávajú už v prvých rokoch života problémy, najmä so spánkom a prijímaním potravy. Starším deťom zasa dlho trvá, kým zaspia (až 56 % detí s ADHD v porovnaní s 23 % zdravých detí). U mnohých z nich sa objavujú problémy s častým budením sa. Tieto deti tiež veľmi často škúlia, majú zlú motorickú koordináciu, trpia poruchami správania a učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia).

Viete, ako s takými deťmi pracovať?

Najdôležitejšie je, aby odborník takéto dieťa vôbec „odchytil“. Detský lekár by ho mal sledovať a v momente, keď sa začne odchyľovať, by ho mal poslať k neurológovi, fyzioterapeutovi, logopédovi (vo veku 2,5 – 3 rokov) a k špeciálnemu pedagógovi (okolo piatich rokov). Počas celého psychomotorického vývoja by mal dieťa sledovať psychológ. 

Čo môžete urobiť sami

Vyžaduje to predovšetkým obrovskú trpezlivosť. Pripravte sa na každodenný boj, ktorý nie vždy vyhráte. Sústreďte sa najmä na rozvoj hrubej motoriky a dôsledne s dieťaťom cvičte. Je to pre jeho dobro. Rodičia majú niekedy problém akceptovať fakt, že ich dieťa potrebuje špeciálnu starostlivosť, veď oni predsa tiež dozreli a nepotrebovali cvičiť a robiť veci navyše. Ideálna metóda cvičenia s dieťaťom by mu mala byť „ušitá“ na mieru. Dôležitá je tiež komplexnosť – jeden odborník to sám nezvládne.

Koho zapojiť do starostlivosti o dieťa s poruchou pozornosti a správania?

  • Fyzioterapeuta – zameriava sa na správny rozvoj hrubej motoriky, senzomotoriky.

  • Logopéda – pomáha s vývojom reči, koncentráciou pozornosti a grafomotorikou.

  • Špeciálneho pedagóga – pomáha rozvíjať percepčné, motorické a kognitívne funkcie, ktoré dieťa potrebuje pri písaní, čítaní, počítaní atď.

  • Psychológa – sleduje aktuálny vývoj psychických funkcií a je koordinátorom, ktorý terapiu riadi, aby dieťa nebolo preťažené.

  • Neurológa – sleduje dieťa po neurologickej stránke.

  • Ortoptika – úzko špecializovaného odborníka, ktorý sa zaoberá nielen liečbou škúlenia a tupozrakosti, ale aj screeningom očných patológií u detí.  

  • Učiteľa – spolupracuje so všetkými vyššie uvedenými odborníkmi a s rodičmi.

A povzbudenie na záver: Chyba nie je vo vašom spôsobe výchovy, to si veľkými písmenami napíšte niekam na stenu!

Moho by vás tiež zaujímať: Ako naučiť deti upratovať hračky

Související články

Zjistěte více o mateřství

mom and baby

Spojte sa s našou poradňou odborníkov

Potrebujete radu? Spojte sa s nami. Pomôžeme vám s otázkami týkajúcich sa tehotenstva, materstva, rodičovstva alebo výživy detí.

Na vaše otázky sme pripravení odpovedať každý všedný deň od 8:30 do 16:00.

Dôležité upozornenie

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením a kvalitou živín, materské mlieko. Dojčenská výživa by mala byť používaná len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmacie alebo starostlivosti o matku a dieťa. Svetová zdravotnícka organizácia doporučuje výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovat v dojčení až do dvoch rokov veku dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenskú výživu má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je důležité dôsledne dodržiavať doporučený postup prípravy, dávkovanie a použitie dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch. Batoľacie mlieka, príkrmy, kaše a sušienky majú byť iba súčasťou zmiešanej a vyváženej stravy. Potraviny pre zvláštnu výživu. 

x