Rizikové tehotenstvo a jeho príčiny
Rizikové tehotenstvo a jeho príčiny
MUDr. Jana Contreras Šklíbová MUDr. Jana Contreras Šklíbová
4 minúty čítania

 • Rizikové tehotenstvo označuje také tehotenstvo, pri ktorom je nejakým spôsobom narušený či ohrozený jeho fyziologický priebeh a matka i plod sa ocitnú v istom riziku výskytu komplikácií. 
 • Miera ohrozenia a závažnosť rizika je vždy veľmi individuálne.

Do obľúbených

Rizikové tehotenstvo a jeho príčiny

MUDr. Jana Contreras Šklíbová MUDr. Jana Contreras Šklíbová
4 minúty čítania

 • Rizikové tehotenstvo označuje také tehotenstvo, pri ktorom je nejakým spôsobom narušený či ohrozený jeho fyziologický priebeh a matka i plod sa ocitnú v istom riziku výskytu komplikácií. 
 • Miera ohrozenia a závažnosť rizika je vždy veľmi individuálne.

Do obľúbených

Príčiny rizikového tehotenstva

Príčiny rizikového tehotenstva sú väčšinou somatické, ale aj psychika v tehotenstve hrá veľmi dôležitú úlohu a mnohé tehotenské ťažkosti vznikajú na psychosomatickom podklade (zvracanie, metabolické poruchy, poruchy spánku).

Pod vplyvom hormónov sa psychika ženy mení, je tu vyššia miera určitej precitlivenosti, sklon k úzkosti až depresiám. Obavy z vývoja tehotenstva, obavy z pôrodu, konflikty v rodine, s partnerom, v zamestnaní - to všetko môže významne prispieť k vzniku somatických ťažkostí a rizikovému tehotenstva.

Režim rizikovo tehotných

Počet rizikovo tehotných je zvýšený aj vďaka pokroku medicíny - dnes môžu rodiť aj ženy, ktoré v minulosti nemali šancu mať dieťa, ženy po závažných operáciách (srdca, obličiek, pľúc) alebo po závažných úrazoch.

Väčšina rizikovo tehotných nemusí byť hospitalizovaná a niektoré nemusia byť ani v pracovnej neschopnosti. Postačuje len zvýšené sledovanie a starostlivosť v špecializovaných často aj viac odborných poradniach.

Kedy je vhodná hospitalizácia

Najčastejšie dôvody hospitalizácie sú tieto:

 • cukrovka,
 • vysoký krvný tlak,
 • ochorenia srdca,
 • ochorenie pečene (HELLP syndróm),
 • preeklampsie,
 • hroziaci predčasný pôrod (od 24. - 35. týždňa tehotenstva),
 • viacpočetné tehotenstvo.

1 ) Medicínske riziká zo strany matky

Medicínske riziká zo strany matky sú zmeny zdravotného stavu, ktoré vznikli pred vlastným otehotnením a môžu viesť k tehotenskej patológií. Ide o:

 • vrodené vady maternice (hrozí riziko potratu či predčasného pôrodu),

 • vrodené poruchy krvnej zrážanlivosti.

Pred tehotenstvom

Získané medicínske riziká zo strany matky sú chronické ochorenia ako:

 • astma bronchiale,
 • cukrovka,
 • srdcové ochorenia,
 • neurologické ochorenia (napr. roztrúsená skleróza),
 • vysoký krvný tlak,
 • obezita,
 • opakované potraty či predčasné pôrody predchádzajúci ďalšiemu tehotenstva.

Behom tehotenstva

Medicínske riziká zo strany matky vzniknuté v tehotenstve predstavujú tieto ochorenia či stavy:

 • tehotenská cukrovka,
 • preeklampsia (vysoký krvný tlak + opuchy + výskyt bielkoviny v moči),
 • krvácanie v gravidite ,
 • hroziaci potrat či predčasný pôrod vďaka predčasne vzniknuté maternicovej aktivite,
 • nedostatočná funkcia placenty vedúce k hypotrofia plodu.

2) Medicinská rizika ze strany plodu

Rizikové faktory zo strany plodu predstavujú predovšetkým vrodené vývojové chyby.

Za rizikové sú považované tiež všetky viacpočetné gravidity alebo nevýhodná poloha plodu.

3) Sociálne rizika

Sociálne riziká tehotenstva nie sú presne definovateľné, ale jedná sa o súbor nežiaducich vplyvov, ktoré môžu ohroziť priebeh tehotenstva a pôrod. Príklady sociálnych rizík sú:

 • nevyhovujúce bývanie,
 • zlá výživa,
 • nízky hygienický štandard,
 • práca s chemikáliami,
 • práca na zmeny,
 • práca v infekčnom prostredí,
 • práca vyžadujúca zdvíhanie ťažkých predmetov atď.

Alkohol a drogy

Spoločným sociálnym a medicínskym rizikom je drogová, alkoholová či nikotínová závislosť tehotných. U žien, fajčiarok, je vysoké riziko dlhodobého nedostatku kyslíka pre plod či nedostatočnej funkcie placenty. Tiež zvýšené riziko trombózy ciev.

Vplyv alkoholizmu

V prípade alkoholizmu hrozí vznik fetálneho alkoholového syndrómu, spojeného s vrodenými deformitami tváre plodu a duševnej zaostalosťou.

Vplyv drog

U drogovo závislých ide opäť o medicínskom (vrodené chyby plodu) aj sociálne riziká (poruchy výživy, hygieny, nezáujem o lekársku starostlivosť).

Prečo počet rizikových tehotenstiev narastá?

Počet rizikových tehotenstiev rastie, čo je dané predovšetkým:

 • nárastom žien tehotných po umelom oplodnení a tým vyšším percentom viacpočetných tehotenstiev,
 • nárastom tehotných žien starších ako 35 rokov, kde sa zvyšuje predovšetkým zdravotné riziko - vyššie riziko vzniku vrodenej chyby plodu, častejšie problémy s vysokým krvným tlakom, poruchami štítnej žľazy, poruchami srdcového rytmu.
Dôležité je uvedomiť si prioritu a tou je budúci človiečik, ktorý by sa mal vyvíjať v pokoji a netrápiť sa tým, čo nemôžeme v danej situácii ovplyvniť.

Priebeh rizikového tehotenstva síce znamená viac návštev lekára a poradní, ale tým aj možnosti sa viac informovať ohľadom vhodného režimu, ako sa správať v priebehu vášho tehotenstva, čomu sa vyhnúť a zároveň aj prediskutovať vaše obavy a pocity.

Mohlo by vás zaujímať: Tehotenstvo týždeň po týždni.
Pomohol vám článok?
Podobné témy
Problémy v tehotenstve Vyšetrenie v tehotenstve
Zdieľajte článok s priateľmi
Do obľúbených
Podobné témy
Problémy v tehotenstve Vyšetrenie v tehotenstve
Podobné články
Nutriklub stále rastie.
Ďakujeme vám za dôveru.
Chcem sa zaregistrovať
20+
Odborníkov sa zapojilo do tvorby obsahu
45 000+
Spokojných mamičiek a oteckov
350+
Článkov
od odborníkov
25 000+
Zodpovedaných otázok v našej poradni
Chcem sa zaregistrovať
Online poradňa