Priebeh pôrodu - štvrtá doba pôrodná

Pôrod, priebeh pôrodu, šestonedelie

Ako štvrtá doba pôrodná býva označovaný zhruba dvojhodinový interval, kedy rodička po pôrode zostáva na pôrodnej sále a je sledovaná pôrodnými asistentkami.

  1. V tejto dobe je rodička najviac ohrozená niektorými komplikáciami, predovšetkým krvácaním.

  2. Kontrolovaný je celkový stav rodičky, jej krvný tlak a pulz, krvácanie z rodidiel a stiahnutie maternice.

  3. Počas celej tejto časti pôrodu môže byť na pôrodnom boxe prítomný aj partner. Ak je bábätko v poriadku, trávi tento čas spoločne s rodičmi.

  4. Po uplynutí dvoch hodín od pôrodu býva mamička, za normálnych okolností spoločne s bábätkom, prevezená na izbu na oddelenie šestonedelia.

Pôrodné doby sú celkom štyri. Prečítajte si ako prebieha predošlá prvádruhá a tretia doba pôrodná.

Zdroj: Nová kniha o těhotenství a mateřství: MUDr. Martin Gregora, MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D., Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3081-3