Nutričné ​​programovanie - pre správny metabolizmus

Obezita ohrozuje aj deti. Správne fungujúci metabolizmus môžete pozitívne ovplyvniť nutričným programovaním a to od počatia dieťaťa až po jeho batoľací vek.