Nutričné ​​programovanie - od tehotenstva po batoľací vek

Na budúce zdravie dieťaťa má vplyv výživa a okolité faktory už v tehotenstve. Nutričné ​​programovanie preto hrá dôležitú úlohu už od počatia až po batoľací vek dieťaťa.