Cvičenie s deťmi - SED NA LABILNEJ PLOCHE

5. cvičenie