Spustiť chat Poraďte sa o výbere vhodného produktu s odborníkmi na výživu
Pre deti so špecifickými potrebami

Pre deti so špecifickými potrebami

Dietetická potravina na osobitné medicínske účely na odporúčanie lekára.

Rada Nutrilon ProExpert ponúka najširšie portfólio na trhu mliek ponúkajúce riešenie pre deti so špecifickými výživovými potrebami . Prináša expertné výživové riešenie pre deti: 

 

  • s drobnými zažívacími ťažkosťami
  • s prejavmi alergickej reakcie
  • predčasne narodené

Produkty radu Nutrilon ProExpert obsahujú látky, ktorých účinky boli potvrdené klinickými štúdiami.

 

Poraďte sa s Vaším pediatrom, či na základe diagnózy vášho dieťaťka Vám môže predpísať produkty Nutrilon Proexpert na lekársky recept.

Najširšie portfólio produktov pre deti s špecifickými výživovými potrebami

Produkty


Dôležité upozornenie:

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením svojich živín a ich kvalitou, materské mlieko. Dojčenské mlieko by sa malo používať na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovať v dojčení až do dvoch rokov dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenské mlieko má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je dôležité dôsledne dodržiavať odporúčaný postup prípravy a dávkovania a použitia dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie info na obaloch. Produkty Nutrilon ProExert je možné používať len pod kontrolou lekára.

Potravina na osobitné výživové účely - dietetická potravina na osobitné medicínske účely.

  1. Výskum materského mlieka

    Nutricia sa zaoberá výskumom materského mlieka 40 rokov. Pozrite sa na históriu firmy Nutricia na prehľadnej časovej osi.