Spustiť chat Poraďte sa o výbere vhodného produktu s odborníkmi na výživu
Pre deti so špecifickými potrebami

Pre deti so špecifickými potrebami

Rada Nutrilon ProExpert ponúka najširší portfólio na trhu mliek ponúkajúci riešenie pre deti s špecifickými výživovými potrebami. Prináša expertné výživové riešenie pre deti: 

 

  • s drobnými zažívacími ťažkosťami
  • s prejavmi alergickej reakcie
  • predčasne narodené

Produkty rady Nutrilon ProExpert obsahujú látky, ktorých účinky boli potvrdené klinickými štúdiami.

Najširší portfólio produktov pre deti s špecifickými výživovými potrebami

Produkty


Dôležité upozornenie:

Pre výživu novorodencov a dojčiat je najprirodzenejšou a najvýhodnejšou stravou, zastúpením svojich živín a ich kvalitou, materské mlieko. Dojčenské mlieko by sa malo používať na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy ľudí, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa.

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výhradné dojčenie do 6 mesiacov veku dieťaťa, a pokiaľ je to možné, pokračovať v dojčení až do dvoch rokov dieťaťa. Vždy majte na pamäti, že rozhodnutie prestať dojčiť môže byť nevratné. Prechod na dojčenské mlieko má i zvýšené finančné a sociálne dopady oproti dojčeniu. Pre zdravie dojčaťa je dôležité dôsledne dodržiavať odporúčaný postup prípravy a dávkovania a použitia dojčenskej výživy uvedený na obale. Spôsob použitia a ďalšie info na obaloch. Produkty Nutrilon ProExert je možné používať len pod kontrolou lekára.

Potravina na osobitné výživové účely - dietetická potravina na osobitné medicínske účely.

  1. Výskum materského mlieka

    Nutricia sa zaoberá výskumom materského mlieka 40 rokov. Pozrite sa na históriu firmy Nutricia na prehľadnej časovej osi.