Podmienky používania stránok Nutriklub

Užívateľ týchto stránok tým, že nimi prechádza, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu rešpektovať. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade porušenia niektorého z nasledujúcich ustanovení, môže byť vystavený následkom, ktoré s takýmto porušením ustanovujú príslušné právne predpisy.

Autorské práva


Dáta, ktoré sú obsahom týchto stránok, sú predmetom ochrany autorských práv a predmetom ochrany v režime patentov či ochranných známok a akékoľvek ich použitie užívateľom týchto stránok na komerčné účely, ďalšie kopírovanie, reprodukciu či iné nakladanie s nimi je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je užívateľ povinný zachovať všetky odkazy či upozornenie na autorské alebo podobné práva.

Vlastník stránok nezodpovedá užívateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom týchto stránok, a na základe výpadku ich prevádzkovania.

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto stránky aktualizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Užívateľ, ktorý vyplnil osobné údaje na týchto webových stránkach www.nutriklub.sk a tieto údaje odoslal, dáva poskytnutím informácií o svojom mene, priezvisku, pohlaví rodiča, dátumu narodenia dieťaťa, emailovej adrese (ďalej len "osobné údaje"), v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, prevádzkovateľovi - spoločnosti Nutricia, s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35710314, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sro, vložka 21863/B výslovný súhlas na spracovanie a na použitie týchto údajov za účelom preverenia jeho platnej registrácie, ako aj pre ďalšie obchodné a marketingové účely spoločnosti Nutricia s.r.o., ako aj pre zasielanie komerčnej komunikácie a ponuky obchodu alebo služieb prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete podľa zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení, a to na dobu 5 rokov. Užívateľ zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby tieto osobné údaje boli v plnom rozsahu a k vyššie uvedeným účelom spracované takisto prostredníctvom tretích osôb (sprostredkovateľov) poverených spoločnosťou Nutricia s.r.o., najmä agentúrami poverenými technickým zaistením týchto webových stránok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Užívateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa a ďalej práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z.z., t.j. menovite právo prístupu k údajom, ktoré se jej týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu.

Cookies pre zlepšenie užívateľského zážitku

Aby sme Vám spríjemnili skúsenosť pri používaní týchto stránok a lepšie porozumeli správaniu návštevníkov, používame tzv. cookies. Ak budete pokračovať v používaní tohto webu bez zmien nastavenia, predpokladáme, že súhlasíte s ukladaním súborov cookies z našich internetových stránok.

Cookies sú bežne používané malé súbory znakov, umiestnené na Váš počítač webovými stránkami, ktoré na internete prechádzate. Ak sa znovu vrátite na predtým navštívenú stránku, cookies umožňujú rozoznať vaše nastavenie z predchádzajúcich návštev. Samotný súbor cookie neobsahuje ani nezbiera žiadne informácie. Pri spojení internetového prehliadača s navštíveným webom však môžu cookie pomôcť prispôsobovať stránku pre väčšie pohodlie užívateľa, napr. zapamätaním si skôr prehliadaných produktov alebo nastavenia profilu. Cookies sú ukladané na pevný disk počítača a obsahujú meno servera, z ktorého boli zasielané, životnosť cookie a hodnotu cookie. Cookies nie sú vírusy. Nie sú nastavené tak, aby boli spustiteľné ani samospustiteľné, nemôžu vytvárať svoje vlastné kópie a šíriť sa do ostatných sietí.


Nastavenie cookies, ktoré na webových stránkach používate, si môžete nastaviť priamo v nastavení svojho webového prehliadača (Chrome, Internet Explorer, Firefos, Opera, Safari a iné). Mali by ste vedieť, že existuje jeden súbor cookie, vďaka ktorému si pamätáme, aké predvoľby ste si u cookies nastavili. Z toho vyplýva, že:
Ak si z Vášho zariadenia zmažete všetky cookies, budete si musieť nastavenie na našom webe znovu obnoviť.
V prípade, že budete pracovať na inom počítači, mobile či tablete, s iným profilom alebo s iným prehliadačom, tiež si nebude naša stránka pamätať Vaše nastavenie.

Aké sa používajú typy cookies?

Nevyhnutne potrebné cookies

Tieto cookies sú bezpodmienečne potrebné pre fungovanie webových stránok. Tento typ cookies o vás nezhromažďuje informácie, ktoré by sa dali použiť pre marketingové účely, ani si nepamätá, kde ste sa na internete pohybovali.

Prevádzkové cookies

Prevádzkové cookies sú používané pre vylepšenie funkcionality webových stránok. Napr. cookies, ktoré si pamätajú články alebo produkty, ktoré ste v minulosti navštívili.
Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť Vašu identitu - všetky zhromaždené údaje sú anonymné a nám slúžia len k optimalizácii našich webových stránok. Môžeme sa tiež dozvedieť, čo našich užívateľov zaujíma a týmto spôsobom zabezpečiť efektivitu reklamy (pozor, tieto informácie nepoužívame k tomu, aby sme vám posielali reklamu v prípade, že naše stránky navštívite).
Radi by sme Vás upozornili, že používaním našej webovej stránky súhlasíte s používaním prevádzkových cookies.

Funkčné cookies

Funkčné cookies slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätaním nastavenia s cieľom zabezpečenia maximálneho komfortu pri Vašej návšteve. Ide napríklad o Vaše prihlásenie, ktoré ste uviedli pri predchádzajúcej registrácii na stránky. Cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu alebo napríklad či ste narazili na nejaké chyby, napríklad pri formulároch.
Používanie týchto cookies záleží len na Vašom nastavení. Ak si ich vypnete, môže sa stať, že prídete o niektoré služby, ktoré by sme Vám v opačnom prípade poskytovali. Tiež nie je vylúčené, že po vypnutí týchto cookies si nebudeme pamätať, že ste o konktrénu službu v minulosti nemali záujem.

Reklamné cookies

Tieto cookies sú napojené na služby poskytované inými firmami (napr. Facebook, Google). Ide typicky napríklad o tlačítka “To sa mi páči” a “Zdieľať”. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky. S ich pomocou Vás môžeme prepojiť na sociálne siete a na základe údajov o Vašej návšteve sa Vám potom môžu začať zobrazovať personalizované reklamy, ktoré by Vás mohli viac zaujímať.
Používanie týchto cookies záleží len na Vás. Ak si ich vypnete, oznamujete nám, že Vám máme prestať ponúkať niektoré naše služby. Správu týchto cookies zabezpečujú iné firmy, preto máte možnosť - ak ich budete chcieť zakázať - použiť nástroje, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícii na webových stránkach týchto firiem.

Cookies tretích strán

Cookies nastavené tretími stranami používame pre rôzne služby (napr. analýza stránok, reklamné účely). Právne predpisy Európskej Únie vyžadujú, aby organizácie zasielajúce súbory cookies zo svojich webových stránok do počítača návštevníkov získali ich súhlas po poskytnutí jasnej a zrozumiteľnej informácie o tom, ako súbory cookies na webových stránkach používajú.

Darček

Pre registrovaných členov/členky Nutriklubu, ktorých deti sú vo veku 6-11 mesiacov, máme pripravený darček. Užívatelia, ktorí už nedojčia, a prechod na dojčenské mlieko im odporučil pediater, majú možnosť získať jedno balenie pokračovacieho mlieka Nutrilon Pronutra 2 350g. Akcia platí do vyčerpania zásob darčekov (300 ks/mesiac), a darček bude expedovaný do 14 dní od jeho vyžiadania, vyplnenia doručovacej adresy a vyplnenia doplňujúcich otázok. Na poskytnutie darčeka nie je právny nárok. Nutricia s. r. o. si vyhradzuje právo túto akciu predčasne ukončiť či zrušiť, prípadne zmeniť pravidlá pre poskytovanie darčekov, pričom akákoľvek zmena pravidiel, predčasné ukončenie alebo zrušenie akcie bude oznámené rovnakým spôsobom ako bola akcia vyhlásená. Akcie sa môžu zúčastniť len registrovaní členovia/členky s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší než 18 rokov, ktorí vyplnili pravdivo a úplne svoje osobné údaje v registračnom formulári a ktorých dieťa, uvedené pri registrácii, sa nachádza vo veku 6-11 mesiacov. Na jednu doručovaciu adresu je možné v priebehu jedného roka zaslať iba jeden darček.