Podmienky používania stránok Nutriklub

Užívateľ týchto stránok tým, že nimi prechádza, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu rešpektovať. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade porušenia niektorého z nasledujúcich ustanovení, môže byť vystavený následkom, ktoré s takýmto porušením ustanovujú príslušné právne predpisy.

Autorské práva


Dáta, ktoré sú obsahom týchto stránok, sú predmetom ochrany autorských práv a predmetom ochrany v režime patentov či ochranných známok a akékoľvek ich použitie užívateľom týchto stránok na komerčné účely, ďalšie kopírovanie, reprodukciu či iné nakladanie s nimi je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je užívateľ povinný zachovať všetky odkazy či upozornenie na autorské alebo podobné práva.

Vlastník stránok nezodpovedá užívateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom týchto stránok, a na základe výpadku ich prevádzkovania.

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto stránky aktualizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť Nutricia s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 710 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21863/B ("Nutricia") vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá. Všetky informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje nájdete tu.

Cookies pre zlepšenie užívateľského zážitku

Aby sme Vám spríjemnili skúsenosť pri používaní týchto stránok a lepšie porozumeli správaniu návštevníkov, používame tzv. cookies. Všetky informácie o našich cookies sú k dispozícii tu.

Darček

Pre registrovaných členov/členky Nutriklubu, ktorých deti sú vo veku 6-11 mesiacov, máme pripravený darček. Užívatelia, ktorí už nedojčia, a prechod na dojčenské mlieko im odporučil pediater, majú možnosť získať jedno balenie pokračovacieho mlieka Nutrilon Pronutra 2 350g. Akcia platí do vyčerpania zásob darčekov (300 ks/mesiac), a darček bude expedovaný do 14 dní od jeho vyžiadania, vyplnenia doručovacej adresy a vyplnenia doplňujúcich otázok. Na poskytnutie darčeka nie je právny nárok. Nutricia s. r. o. si vyhradzuje právo túto akciu predčasne ukončiť či zrušiť, prípadne zmeniť pravidlá pre poskytovanie darčekov, pričom akákoľvek zmena pravidiel, predčasné ukončenie alebo zrušenie akcie bude oznámené rovnakým spôsobom ako bola akcia vyhlásená. Akcie sa môžu zúčastniť len registrovaní členovia/členky s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší než 18 rokov, ktorí vyplnili pravdivo a úplne svoje osobné údaje v registračnom formulári a ktorých dieťa, uvedené pri registrácii, sa nachádza vo veku 6-11 mesiacov. Na jednu doručovaciu adresu je možné v priebehu jedného roka zaslať iba jeden darček.