Plánujete bábätko? Pridajte sa k nám!
Získajte cenné rady od našich odborníkov a množstvo ďalších výhod!
Přidejte s k nám!

Podmienky používania stránok Nutriklub

Užívateľ týchto stránok tým, že nimi prechádza, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu rešpektovať. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade porušenia niektorého z nasledujúcich ustanovení, môže byť vystavený následkom, ktoré s takýmto porušením ustanovujú príslušné právne predpisy. 

Autorské práva 

Dáta, ktoré sú obsahom týchto stránok, sú predmetom ochrany autorských práv a predmetom ochrany v režime patentov či ochranných známok a akékoľvek ich použitie užívateľom týchto stránok na komerčné účely, ďalšie kopírovanie, reprodukciu či iné nakladanie s nimi je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je užívateľ povinný zachovať všetky odkazy či upozornenie na autorské alebo podobné práva. Vlastník stránok nezodpovedá užívateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom týchto stránok, a na základe výpadku ich prevádzkovania. Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto stránky aktualizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť Nutricia s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 710 314, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 21863/B ("Nutricia") vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá. Všetky informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje nájdete tu

Cookies

Aby sme Vám spríjemnili skúsenosť pri používaní týchto stránok a lepšie porozumeli správaniu návštevníkov, používame tzv. cookies. Všetky informácie o našich cookies sú k dispozícii tu

Nutriklub stále rastie.
Ďakujeme vám za dôveru.
Chcem sa zaregistrovať
20+
Odborníkov sa zapojilo do tvorby obsahu
45 000+
Spokojných mamičiek a oteckov
350+
Článkov
od odborníkov
25 000+
Zodpovedaných otázok v našej poradni
Chcem sa zaregistrovať
Online poradňa