Plánujete bábätko? Pridajte sa k nám!
Získajte cenné rady od našich odborníkov a množstvo ďalších výhod!
Přidejte s k nám!

Podmienky používania stránok Nutriklub

Užívateľ týchto stránok tým, že nimi prechádza, bezvýhradne súhlasí s nižšie uvedenými pravidlami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu rešpektovať. Užívateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade porušenia niektorého z nasledujúcich ustanovení, môže byť vystavený následkom, ktoré s takýmto porušením ustanovujú príslušné právne predpisy. 

Autorské práva 

Dáta, ktoré sú obsahom týchto stránok, sú predmetom ochrany autorských práv a predmetom ochrany v režime patentov či ochranných známok a akékoľvek ich použitie užívateľom týchto stránok na komerčné účely, ďalšie kopírovanie, reprodukciu či iné nakladanie s nimi je zakázané. V prípade nekomerčného použitia je užívateľ povinný zachovať všetky odkazy či upozornenie na autorské alebo podobné práva. Vlastník stránok nezodpovedá užívateľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s obsahom týchto stránok, a na základe výpadku ich prevádzkovania. Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto stránky aktualizovať aj bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 50097/B vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá. Všetky informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje nájdete tu

Cookies

Aby sme Vám spríjemnili skúsenosť pri používaní týchto stránok a lepšie porozumeli správaniu návštevníkov, používame tzv. cookies. Všetky informácie o našich cookies sú k dispozícii tu

Nutriklub stále rastie.
Ďakujeme vám za dôveru.
Chcem sa zaregistrovať
20+
Odborníkov sa zapojilo do tvorby obsahu
45 000+
Spokojných mamičiek a oteckov
350+
Článkov
od odborníkov
25 000+
Zodpovedaných otázok v našej poradni
Chcem sa zaregistrovať
Nový e-shop - CHCEM ZĽAVU