Plánujete bábätko? Pridajte sa k nám!
Získajte cenné rady od našich odborníkov a množstvo ďalších výhod!
Přidejte s k nám!

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Úvod

Spoločnosť Danone s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 5, 821 09, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 31344275, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 50097/B vie, že Vám záleží na tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú a uvedomujeme si, že ochrana Vášho súkromia je dôležitá.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako spoločnosť Danone získava a spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s návštevou webovej stránky www.nutriklub.sk, v súvislosti s registráciou do Nutriklubu a v súvislosti s registráciou a používaním aplikácie Nutriklub+prostredníctvom mobilného telefónu. Toto vyhlásenie o ochrane súkromia ďalej obsahuje informácie o tom, ktoré údaje zhromažďujeme, ako ich užívame, prečo ich potrebujeme a ako Vám to môže byť na úžitok.

Ak máte akékoľvek otázky a pripomienky, alebo ak chcete podať žiadosť týkajúcu sa Vašich práv ako dotknutej osoby, kontaktujte nás tu: danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované dňa .

Základné princípy a náš záväzok na ochranu súkromia

V Nutricii sa zaväzujeme chrániť Vaše právo na súkromie. Naším cieľom je chrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré sa u nás nachádzajú, zodpovedne spravovať Vaše osobné ako aj transparentnosť v našich postupov. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto sme sa zaviazali dodržiavať tieto základné princípy:

 • Nie ste povinní poskytovať žiadne osobné údaje, ktoré požadujeme. Ak sa tak však rozhodnete, nemusíme byť schopní poskytnúť Vám niektoré služby alebo produkty; 
 • Vaše údaje získavame a spracúvame iba na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo na konkrétne účely, ktoré s Vami zdieľame a/alebo na ktoré ste nám udelili súhlas; 
 • Naším cieľom je získavať, spracúvať a používať čo najmenej osobných údajov; 
 • Keď získavame Vaše osobné údaje, snažíme sa o to, aby boli čo najpresnejšie a najaktuálnejšie. 
 • Ak osobné údaje, ktoré získame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona pre nás nevyplýva požiadavka ich uchovávať, urobíme všetko preto, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca; 
 • Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať inak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Aké osobné údaje získavame?

Osobné údaje, ktoré získavame, sa líšia v závislosti od účelu ich získavania a produktu alebo služby, ktorú Vám poskytujeme.

Registrácia 

Za účelom Vašej registrácie do Nutriklubu na webovej stránke www.nutriklub.sk/registracia a za účelom Vašej registrácie do aplikácie Nutriklub+ prostredníctvom mobilného telefónu zbierame a spracovávame Vaše osobné údaje. Niektoré údaje sú pre registráciu povinné, iné sú voliteľné. Čím viac údajov budete s nami zdieľať, tým skôr Vám budeme schopní ponúknuť relevantný obsah. Zároveň budeme môcť prispôsobiť webstránku tak, aby sme Vám uľahčili jej používanie.

Niektoré údaje sú pre registráciu povinné, iné sú voliteľné. Pri registrácii máte možnosť zadať predovšetkým tieto osobné údaje:

 • Vaše pohlavie; 
 • Vaše meno a priezvisko; 
 • Váš e-mail; 
 • dátum narodenia Vášho dieťaťa (príp. predpokladaný termín pôrodu).
 • dátum narodenia Vášho dieťaťa (možno aj predpokladaný).
 • meno Vášho dieťaťa (príp. bez uvedenia mena v prípade, ak meno pre Vaše dieťa stále vyberáte).
Pre registráciu môžete tiež používať svoje existujúce účty u služieb Gmail a Facebook. V takom prípade získame ešte dodatočné údaje a to predovšetkým:

 • Vašu profilovú fotografiu, ktorú používate (len v prípade Facebooku) 
 • Váš číselný identifikátor 

Ďalšie používanie webu a iných súvisiacich služieb

V súvislosti s Vašou registráciou do Nutriklubu a aplikácie Nutriklub+ môžeme priamo od Vás pri Vašej účasti v našich akciách či súťažiach a pri využívaní našich iných služieb (napríklad online poradňa) zhromažďovať aj tieto osobné údaje, vrátane citlivých osobných údajov: 

 • Vašu profilovú fotku; 
 • meno, priezvisko alebo pohlavia Vášho dieťaťa; 
 • vek, váhu a výšku Vášho dieťaťa; 
 • obrázok či fotku Vášho dieťaťa; 
 • Vaše užívateľské meno a užívateľské ID; 
 • ďalšie osobné kontaktné údaje, ako sú doručovacia adresa, adresa pobytu alebo telefónne číslo, ak nám ich sami poskytnete
 • údaje získané zo spoločnej komunikácie s Vami prostredníctvom chatu, online poradne, e-mailu info@nutriklub.sk, liniek starostlivosti o zákazníkov alebo zákazníckych služieb; 
 • demografické údaje, napríklad preferencie v oblasti životného štýlu. K týmto preferenciám môže patriť preferencie niektorých výrobkov, ktoré ponúkame, a Váš záujem o tieto výrobky; 
 • Vaše lokalizačné údaje; 
 • históriu Vášho prehliadača, napríklad stránky, ktoré prezeráte, dátum a miesto ich prezeranie a IP adresu; 
 • údaje o Vašom zdravotnom stave, ak nám ich sami poskytnete; predovšetkým informácie o pôrode, prípadne informácie o alergiách;
 • údaje o Vašom dieťati, ak nám ich sami poskytnete; napríklad údaje o prítomnosti alebo riziku alergie, ktoré je možné vypočítať na stránke www.nutriklub.sk/riziko-alergie alebo údaje o raste, ktoré máte možnosť zaznamenávať v aplikácii Rastový graf na stránke www.nutriklub.sk/rastovy-graf; 
 • profily na sociálnych médiách
 • daje o vašom správaní na tomto webe (miera scrollovanie, navštívené odkazy, interakcie s interkativními prvkami, doba na webe a ďalšie.) Pre tento spôsob vyhodnocovania používame nástroj HotJar. Všetky dáta sú anonymizované a väčšine prípadov agregované. Ak si však neželáte, aby Vaše správanie na tomto webe boli súčasťou analytických výstupov, môžete sa odhlásiť tu (stránka je v anglickom jazyku, stačí kliknúť na tlačidlo "Disable Hotjar").

Môžeme o Vás tiež získavať osobné údaje nepriamo, a to vtedy, keď:

 • zdieľate obsah na stránkach sociálnych médií, na webových stránkach alebo aplikáciách súvisiacich s našimi produktmi alebo v odpovedi na náš propagačný materiál na sociálnych médiách; alebo 
 • čítame alebo získavame osobné údaje o Vás čítaním informácií získaných inými webovými stránkami (napríklad môžeme umiestniť reklamu na webovú stránku tretej strany a keď kliknete na takú reklamu, môžeme o Vás a iných návštevníkoch webovej stránky získať informácie za účelom zmerania dosahu a úspechu danej reklamy). 

Tieto osobné údaje slúžia predovšetkým k tomu, aby sme Vám boli schopní ponúknuť obsah šitý na mieru potrebám Vašim a Vášho dieťaťa.

Prečo získavame a používame vaše osobné údaje?

Získavame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie on-line prostredie a aby sme vám mohli poskytnúť služby pre zákazníkov vo vysokej kvalite. Môžeme získavať, uchovávať, používať a poskytovať vaše osobné údaje najmä na tieto účely:

 • technické spravovanie Vašej registrácie do Nutriklubu na webových stránkach www.nutriklub.sk/registracia; 
 • technické spravovanie Vašej registrácie do aplikácie Nutriklub+ prostredníctvom mobilného telefónu; 
 • sprcovávanie a odpovedanie na Vaše dotazy, žiadosti, sťažnosti alebo reklamácie; 
 • vývoj a zdokonaľovanie našich výrobkov, služieb, spôsobov komunikácie a fungovanie našich webových stránok; 
 • oznamovanie informácií pomocou newsletterov, SMS správ, online poradne alebo iných komunikačných kanálov; 
 • riadenie našich každodenných obchodných potrieb súvisiacich s Vašou účasťou v našich súťažiach, lotériách alebo propagačných aktivitách; 
 • overovanie totožnosti osôb, ktoré nás kontaktujú telefonicky, prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo inak; 
 • porozumenie a posúdenie záujmov, prianí a meniacich sa potrieb zákazníkov tak, aby sme mohli zdokonaľovať naše webové stránky, súčasné výrobky a služby a/alebo vyvíjať nové výrobky a služby; 
 • poskytovanie personalizovaného tovaru, oznamovanie a odporúčanie výrobkov Vám ako zákazníkom. 

Môžeme tiež potrebovať Vaše osobné údaje na splnenie si zákonných povinností alebo v súvislosti so zmluvným vzťahom, ktorý máme s Vami uzavretý.

Keď získavame a používame Vaše osobné údaje na účely uvedené vyššie alebo na iné účely, budeme Vás o tom informovať pred alebo v čase získavania osobných údajov.

Citlivé údaje (napríklad údaje o Vašom zdravotnom stave alebo údaje o zdravotnom stave Vášho dieťaťa) budeme zhromažďovať a spracovávať len s Vaším výslovným súhlasom. Poskytnutím citlivých osobných údajov v rámci online poradne výslovne súhlasíte s ich spracovaním v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre vybavenie Vašej žiadosti.

Keď to bude potrebné, požiadame Vás o udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. V prípadoch, keď ste súhlasili so spracovateľskými činnosťami, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Vaše práva

Keď spracúvame Vaše osobné údaje, máte nárok na rôzne práva a tieto si môžete kedykoľvek uplatňovať. Nižšie uvádzame prehľad týchto práv spolu s tým, čo tieto práva pre Vás znamenajú. Vaše práva môžete uplatňovať prostredníctvom našej kontaktnej stránky danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/.

Právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu

Máte právo na prístup, opravu alebo aktualizáciu Vašich osobných údajov, a to kedykoľvek. Uznávame dôležitosť tohto práva a ak máte záujem uplatňovať svoje práva, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránky danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.

Právo na prenosnosť údajov

Vaše osobné údaje sú prenosné. To znamená, že je možné ich presúvať, kopírovať alebo elektronicky prenášať. Toto právo môžete však uplatniť iba v prípadoch, keď:

 •  spracúvanie je založené na Vašom súhlase; 
 • spracúvanie sa uskutočňuje za účelom plnenia zmluvy; 
 • spracúvanie sa uskutočňuje automatizovanými prostriedkami; 

Ak máte záujem uplatniť si vaše právo na prenosnosť údajov, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránkydanone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/.

Právo na vymazanie Vašich osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich údajov, ak:

 • Vaše osobné údaje už nie sú viac potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré sme ich získali; alebo 
 • odvoláte súhlas, ktorý ste nám predtým udelili na spracúvanie Vašich osobných údajov a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracúvanie týchto osobných údajov; alebo 
 • budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; alebo 
 • budete namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti Danone (ako napríklad zlepšenie celkového užívateľského prostredia na webových stránkach); 
 • osobné údaje sa nespracúvajú v súlade so zákonom; alebo 
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané v súlade so zákonom. 

Ak máte záujem, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, dajte nám prosím vedieť na danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/ a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov. 

Ak osobné údaje, ktoré získavame, už nie sú viac potrebné na žiadne účely a zo zákona nie sme povinní ich uchovávať, urobíme všetko pre to, aby sme ich vymazali, zničili alebo im trvalo znemožnili, aby mohli byť spojené s identitou konkrétneho jednotlivca.

Údaje dotknutých osôb spracované v súvislosti s registráciou do Nutriklubu na webových stránkach www.nutriklub.sk/registracia a v súvislosti s registráciou do aplikácie Nutriklub+prostredníctvom mobilného telefónu uchovávame po dobu Vašej registrácie v Nutriklube, resp. v aplikácii Nutriklub+.

Osobné údaje v databáze na účely priameho marketingu spracovávame po dobu trvania súhlasu so spracovaním osobných údajov, najdlhšie po dobu 4 rokov. Pred uplynutím doby 4 rokov od poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov Vás vyzveme k oznámeniu, či si prajete dobu na uchovávanie a spracovanie osobných údajov predĺžiť. Ak sa nevyjadríte v stanovenej lehote alebo sa vyjadríte zamietavo, budú Vaše osobné údaje vymazané, zničené alebo trvalo anonymizované (netýka sa to osobných údajov, ktoré sme na základe právnych predpisov povinní uchovávať po dlhšiu dobu).

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov, ak

 • neveríte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, sú presné; alebo 
 • osobné údaje nie sú spracúvané v súlade so zákonom, ale namiesto vymazania osobných údajov by ste uprednostnili, aby sme obmedzili ich spracúvanie; alebo 
 • Vaše osobné údaje už viac nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich získali, ale Vy požadujete údaje za účelom vytvorenia, uplatnenia alebo obraňovania právnych nárokov; alebo 
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a čakáte na overenie, či Vaše záujmy súvisiace s touto námietkou prevážia nad oprávnenými dôvodmi na spracúvanie vašich údajov. 

Ak máte záujem obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov z našej strany, prosím, dajte nám vedieť danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/ a uskutočníme primerané kroky, aby sme reagovali na Vašu žiadosť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.

Právo namietať 

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom našej kontaktnej stránkydanone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/

Právo podať sťažnosť na dozorný orgán

Máte právo podať sťažnosť priamo na dozorný orgán o tom, ako spracúvame osobné údaje viz https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Ako ochraňujeme Vaše osobné údaje

Rozumieme, že bezpečnosť Vašich osobných údajov je dôležitá. Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme ochraňovali Vaše osobné údaje pred zneužitím, zasahovaním, stratou, neoprávneným prístupom, zmenou alebo zverejnením. Zaviedli sme niekoľko bezpečnostných opatrení, ktoré majú pomáhať ochraňovať Vaše osobné údaje. Napríklad zavádzame kontroly prístupu, používame firewall a zabezpečené servery a šifrujeme osobné údaje.

Zdieľanie Vašich osobných údajov 

Keď zdieľame Vaše osobné údaje s pridruženými osobami a inými organizáciami, vždy sa uisťujeme, že tak robíme iba s organizáciami, ktoré zabezpečujú a chránia Vaše osobné údaje a dodržiavajú príslušné zákony o ochrane osobných údajov rovnakým alebo podobným spôsobom ako my.

Vaše osobné údaje nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať ani poskytovať iným spôsobom, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Môžeme však Vaše údaje zdieľať, ak je to vyžadované zákonom a/alebo vládnymi orgánmi.

Vaše osobné údaje budú zdieľané s týmito tretími stranami na tieto účely

Kategória tretích strán Typ údajov Účely
Marketingové agentúry Osobné kontaktné údaje (jako např. ID nebo e-mailová adresa), Sociálne profily, Registračné údaje  Zobrazovanie relevantnej reklamy na platformách tretích strán
Poskytovatelia komunikačných nástrojov Osobné kontaktné údaje (jako např. ID nebo e-mailová adresa), preferencie, sociálne profily, registračné údaje Odosielanie oznámení a obsahu pomocou rôznych komunikačných kanálov (sms, newsletter, push notifikácia a pod.)
Poskytovatelia webového riešenia Osobné kontaktné údaje (jako např. ID nebo e-mailová adresa), preferencie, sociálne profily, registračné údaje, záznamy komunikácie z infolinky Zabezpečenie bezproblémového fungovania webových stránok, databázy a nadväzujúcich služieb
Poskytovatelia marketingových a reklamných riešení Osobné kontaktné údaje, sociálne profily, registračné údaje, demografické dáta Zobrazovanie relevantnej reklamy na platformách tretích strán
Profesionáli v oblasti zdravotnej starostlivosti (viac tu: www.nutriklub.sk/poradna-odbornikov) Osobné kontaktné údaje, zdravotný stav, záznamy komunikácie z infolinky Vybavenie a odpoveď na požadovaný problém, špecifikovaný v komunikácii s infolinkou

Zdieľanie údajov na medzinárodnej úrovni

Osobné údaje môžu byť spracúvané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pri spracúvaní mimo EHP sa Danone uistí, že toto cezhraničné spracúvanie údajov je chránené primeranými zárukami.

Záruky, ktoré používame na ochranu cezhraničného spracúvania údajov, zahŕňajú:

 • vzorové zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. Tieto štandardizované zmluvné doložky poskytujú dostatočné záruky na splnenie požiadaviek primeranosti a bezpečnosti podľa európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov; alebo 
 • certifikácie, ktoré preukazujú, že tretie strany mimo EHP spracúvajú osobné údaje spôsobom, ktorý je v súlade s európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov. Takéto certifikácie schvaľuje buď Európska komisia, príslušný dozorný orgán alebo príslušný národný akreditačný orgán v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie

Čo sa týka niektorých služieb a výrobkov, môžeme spracovávať Vaše osobné údaje automatickými prostriedkami, a to na účely profilovania, aby sme predvídali Vaše správanie na našich webových stránkach alebo výrobky či články, ktoré by Vás mohli zaujímať. Na základe profilovanie však v žiadnom prípade nedochádza k automatizovanému rozhodovanie na našej strane.

To znamená, že napríklad na základe Vami poskytnutého veku Vášho dieťaťa Vám budeme zasielať newslettery tak, aby odpovedali veku Vášho dieťaťa, prípadne týždni Vášho tehotenstva. Naše akciové a zľavové ponuky vám budeme zasielať na základe vami deklarovaného miesta pobytu či nákupných preferencií. Na webe Nutriklubu a v aplikácii Nutriklub+. Vám potom budeme prednostne ponúkať články a nástroje, ktoré sú pre Vaše obdobie relevantné. Všetky ostatné články a nástroje ale budete mať aj naďalej k dispozícii.

Proti takémuto spracovaniu osobných údajov máte možnosť namietať. Ak by sme navyše spracovávali týmto spôsobom citlivé informácie (informácie o zdravotnom stave či ochorení Vás alebo Vášho dieťaťa), môžeme tak urobiť len s Vaším výslovným súhlasom. Máte tiež možnosť sa s nami spojiť prostredníctvom našej kontaktnej stránky danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/ a získať ďalšie informácie o tomto spracovaní.

Cookies a iné technológie

Vaše osobné údaje môžeme taktiež zhromažďovať prostredníctvom cookies a iných technológií. To môže nastať vtedy, keď navštívite naše webové stránky www.nutriklub.sk alebo webové stránky tretích osôb, prezriete si naše internetové propagačné materiály alebo použijete naše mobilné aplikácie / mobilné aplikácie tretích osôb, pričom predovšetkým môže ísť o tieto údaje:

 • informácie o prehliadači a operačnom systéme na Vašom zariadení; 
 • IP adresa zariadenia, ktoré používate; 
 • naše webové stránky, ktoré si prezeráte; 
 • odkazy, na ktoré klikáte, keď používate naše služby. 

Viac informácií nájdete v našom Vyhlásení o cookies.

Ochrana osobných údajov z pohľadu lokálneho práva

Danone sa zaväzuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavať lokálnu právnu úpravu ochrany osobných údajov, a to najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ako nás môžete kontaktovať

Skupina Danone ustanovila zodpovednú osobu. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spracúvania Vašich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás alebo našu zodpovednú osobu prostredníctvom našej kontaktnej stránky: danone.sk/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov/.

Nutriklub stále rastie.
Ďakujeme vám za dôveru.
Chcem sa zaregistrovať
20+
Odborníkov sa zapojilo do tvorby obsahu
45 000+
Spokojných mamičiek a oteckov
350+
Článkov
od odborníkov
25 000+
Zodpovedaných otázok v našej poradni
Chcem sa zaregistrovať