Voľba anestézie pri pôrode cisárskym rezom

Aké sú možnosti anestézie v prípade pôrodu cisárskym rezom

Cisársky rez je vnútrobrušný operačný výkon, ktorý trvá za normálnych okolností 45 - 60 minút. K vybratiu bábätka z maternice dôjde väčšinou v prvých 3 - 15 minútach operácie. Voľba anestézie počas cisárskeho rezu závisí od mnohých faktorov (časová naliehavosť, priania rodičky). Je na lekárovi, ktorý pôrod vedie a na anesteziológovi, aby starostlivo zvážili všetky okolnosti a zvolili vhodnú anestézii, ktorá zaistí bezpečnosť matky i bábätka.

Aké sú možné druhy anestézie?

V prípade plánovaného cisárskeho rezu sú varianty prebrané s rodičkou a tá má potom možnosť výberu. Z hľadiska použitej anesteziologickej metódy sa stav bábätka po pôrode zvyčajne nelíši.

U cisárskych rezov sa v súčasnosti uskutočňuje prevažne anestézia miestna (zvodová), čo môže byť anestézia spinálna (subarachnoidálne) alebo epidurálna. V týchto prípadoch zavedie anestéziológ katéter vo výške bedrových stavcov do chrbticového kanála a týmto katétrom aplikuje anestetikum, ktoré blokuje vnímanie bolesti v operačnom poli.

Pri tejto anestézii je minimálne riziko vdýchnutia obsahu žalúdka a tým poškodenie pľúc operantky, nie je nutné zavádzať endotracheálnu rúrku do krku a priedušnice.

Výhodou je tiež minimálna záťaž anestetikami pre bábätko, nehrozí mu útlm pod vplyvom liekov podaných v priebehu anestézie a tiež, vzhľadom k tomu, že budúca mamička je pri vedomí, je tu možnosť bezprostredného kontaktu mamičky s novorodeným potomkom ešte v priebehu operácie.

Mamička sa ihneď dozvie stav, miery a váhu bábätka, môže komunikovať s lekármi i partnerom.

Katéter v bedrovej oblasti je možné ponechať následné 2 pooperačné dni, kedy slúži k aplikácii látok tlmiacich pooperačnú bolesť. Mamička i bábätko sú tak ušetrení vedľajších účinkov opiátových injekcií, aplikovaných do svalu.

anestezie2-original

Indikáciou k epidurálnej anestézii je akýkoľvek cisársky rez, ktorý nie je vykonávaný v časovej tiesni. Prevedenie epidurálnej anestézie predstavuje zdržanie cca 15- 20 minút.

Je najmä vhodná u rodičiek s vysokým tlakom, preeklamsiou, chorobami pľúc a dýchacích ciest, u rodičiek HIV pozitívnych, pretože nezaťažuje imunitný systém, u rodičiek závislých na psychotropných látkach.

Spinálna anestézia

Pri urgentných operáciách je vhodnejšia spinálna anestézia, kedy je vykonaná punkcia subarachnoidálneho priestoru chrbticového kanála a lokálne anestetikum pôsobí na nervové štruktúry bezprostredne.

Má teda rýchlejší nástup účinku. Punkcia tvrdej plienky a pavúčnice zanechá občas punkčný otvor otvorený, tým dôjde k úniku mozgovomiechového moku a poklesu tlaku mozgovomiechového moku, čo má za následok postpunkčnú bolesti hlavy. Jedná sa o veľmi nepríjemné bolesti hlavy, zhoršujúce sa v stoji a sede.

Ak neustúpi do 2 dní od operácie pri zvýšenom príjme tekutín, je nutné vykonať tzv. krvnú záplatu. Lekár aplikuje 10-20 ml krvi rodičky do priestoru po punkcii.

Kontraindikáciou spinálnej anestézie sú degeneratívne miechové ochorenia  (napr. roztrúsená skleróza).

V tomto prípade je nutné cisársky rez vykonať v klasickej (celkovej) anestézii. Celková anestézia intubačná s použitím svalovej relaxácie je metódou voľby pri ohrození života matky alebo plodu.

anestezie3-original

Celková anestézia

Ide predovšetkým o pupočníkové komplikácie pôrodu, vedúce k náhlej hypoxii plodu (bábätku sa nedostáva dostatok kyslíka), silné predpôrodné krvácanie pri predčasnom odlučovaní placenty alebo pri vcestnom lôžku.

Ďalšími menej častými dôvodmi k voľbe celkovej anestézie je extrémna obezita, niektoré neurologické ochorenia či anomálie v oblasti bedrovej chrbtice.

Celková anestézia má rýchly a spoľahlivý nástup účinku, nehrozí kolísanie krvného tlaku a je tu spoľahlivejšia kontrola dýchania v jej priebehu. Má však tiež svoje nevýhody a riziká. Môže byť mierne vyššie riziko vdýchnutia žalúdočnej tekutiny, sú možné problémy so zavedením endotracheálnej trubice do priedušnice. Novorodenec, pokiaľ nie je porodený veľmi rýchlo, môže byť utlmený liekmi, podanými v priebehu operácie do krvného riečišťa rodičky.

Kontakt mamičky s bábätkom v priebehu pôrodu a tesne po pôrode nie je možný vôbec.